Ansedel Per Hierta

1693-1773

Kaptenen Ryttmästaren
Född 1693-01-15 i Olstorp Säteri, Algutstorp (P).
Död 1773-01-13 i Åsberg, Österfärnebo (X).
Per Hierta
Född 1693-01-15 i Olstorp Säteri, Algutstorp (P).
Död 1773-01-13 i Åsberg, Österfärnebo (X).
F Bengt Hierta.
Född 1638-02-21.
Död 1696-09-27.

   
 
   
 
M Anna Margareta Stake.
Född 1664.
Död 1737.

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1693-01-15 i Olstorp Säteri, Algutstorp (P).
Transporterad till kapten med kaptens indelning efter Kungl. Majts resolution 1719-12-29 från Norrvidinge kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad från secondkaptens till fänriks indelning 1722-11-26 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad efter kunglig fullmakt från fänriks till cornetts indelning 1727-05-16 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Adelsfanans regemente.
Död 1773-01-13 i Åsberg, Österfärnebo (X).

I dödboken 1773 kan man läsa följande: Ryttmästaren och Riddaren av Kongl. Svärdsorden Wälborne Herr Per Hierta död på sin gård Åhsberg d 13/1. Han var född d 15 döpt 26 januari 1693 på Olstorps Säteri i Westergiöthland [Vårgårda] så att endast några dagar felades Honom i 80 års ålder. Ifrå år 1733, i 40 år, har sal. Ryttmäst: bodt här i Fernebo församl. af allom älskad under sin lefnad, och allmänt saknad vid sin död. Utan ann sjuklighet än ålderdoms bräcklighet afsomnade han stilla och saligen.

Relationer och barn

Gift 1733-01-03 i Ås, Österfärnebo (X).
Elisabet Margareta Stiernmarck. Född 1718-08-17 i Stockholm (AB).
Död 1748-04-28 i Åsberg, Österfärnebo (X).
Elisabet Margareta Hierta Schönberg. Född 1733-10-15 i Österfärnebo (X).
Död 1811-01-20 i Åsberg, Österfärnebo (X).
Bengt Hierta. Född 1734-09-19 i Ås, Österfärnebo (X).
Död 1734-09-19 i Ås, Österfärnebo (X).
Carl Fredrik Hierta. Sergeanten
Född 1736-08-09 i Österfärnebo (X).
Död 1758-04-14 i Pommern.
Per Crispin Hierta. Född 1743-09-01 i Åsberg, Österfärnebo (X).
Död 1743-11-24 i Åsberg, Österfärnebo (X).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.