Ansedel Alfred Henrik Edvard Fock

1818-1901

Kaptenen Riksdagsmannen
Född 1818-10-09 i Näs, Bjurbäck (R).
Död 1901-02-19 i Stockholm (AB).
Alfred Henrik Edvard Fock
Född 1818-10-09 i Näs, Bjurbäck (R).
Död 1901-02-19 i Stockholm (AB).
F Adolf Fredrik Fock.
Född 1787 i Alebäck, Sävare (R).


   
 
   
 
M Anna Karolina de Frese.
Född 1792-10-04 i Stockholm (AB).
Död 1820-06-19 i Näs, Bjurbäck (R).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1818-10-09 i Näs, Bjurbäck (R).
Befordrad till 2:e löjtnant och transporterad 1845-03-26 från N.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Ljungby kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad från 2:e löjtnants lön 1846-06-25 från Ljungby kompani, Kronobergs regemente till Kinnevalds kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad som 2:e kapten 1855-05-10 från Ljungby kompani, Kronobergs regemente till S.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente.
Död 1901-02-19 i Stockholm (AB).
Svenskt Biografiskt handlexicon 1906 s.344
Fock utnämndes 1837 till underlöjtnant vid Kronobergs regemente, genomgick 1838-41 högre artilleriläroverket vid Marieberg, tjänstgjorde därstädes 1841-44 som repetitör samt förordnades 1846 till lärare i fysik, hvilken befattning haninnehade till hösten 1858. Redan 1847 utnämnd till lärare i allmän och tillämpad fysik vid Teknologiskainstitutet i Stockholm, befordrades han 1858 till professor i nämnda ämnen vid sammaläroverk och förestod denna befattning till i juli 1870, då han utnämndes till expeditionssekreterarei k. m:ts kansli och byråchef i civildepartementet.
F., som 1854 blifvit kapten vid Kronobergs regemente och 1858 tagit afsked ur krigstjänsten,blef 1872 byråchef i finansdepartementets byrå för kontroll å tillverkningsafgifter. 1878 utnämndeshan till kansliråd och tog 1884 afsked.

Den ovanligt verksamme mannen medhann äfven att vara ledamot af styrelsen för Slöjdskolanoch sedermera dess ordf., stadsfullmäktig 1863-68, kommissarie vid Allm. industriutställningeni Stockholm 1866, riksgäldsfullmäktig 1869-74 och riksbanksfullmäktig 1874-93.

F., som redan under ståndriksdagarnas tid verksamt deltagit i riddarhusets förhandlingar,valdes efter representationsreformen, som han understödt med sin röst, 1866 af Stockholmsstad till ledamot af Andra kammaren, i hvilken egenskap han oafbrutet fungerade till 1893 (medundantag af perioden 1888-90, då hans val upphäfdes). Med frihandelsvänliga och moderatliberalaåsikter intog han äfven en försonlig hållning till landtmannapartiet och var ledamotaf bevillningsutskottet 1875-83 (de åtta första åren som dess ordf.). F. blef 1856 led. af Vetensk.-akademienoch invaldes äfven som ledamot och hedersled. af åtskilliga andra akademier ochsamfund. Död i Stockholm d. 19 febr. 1901.

Af hans utgifna skrifter må nämnas: Tillämpad värmelära 1851, Lärobok i fysiken 1853, öfversättningaroch bearbetningar i fysik och meteorologi efter Pouillet, Figuier, Blüm, Ganot m. fl.

Relationer och barn

Gift 1849-02-24 i Stockholm (AB).
Axelina Maria Magdalen Fries. Född 1829-09-05 i Lund (M).
Död 1888-10-09 i Stockholm (AB).
Anna Magdalena Fock. Född 1849-11-26 i Klara (AB).
Död ogift 1933-03-16 i Oscar (AB).
Axel Fredrik Fock. Hovrättsnotarien
Född 1852-10-05 i Stockholm (AB).
Död 1878 i Adolf Fredrik (AB).
Carl Alexander Fock. Översten
Född 1854-06-29 i Kungsholm (AB).
Död 1938-10-12 i Hedvig Eleonora (AB).
Gertrud Maria Fock. Född 1856-10-27.
Död 1856-12-30.
Ida Lovisa Josefina Fock. Född 1864-02-11 i Klara (AB).
Död 1914-04-10 i Ryfors, Nykyrka (R).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.