Ansedel Jöns Nilsson Ekman

1659?-

Profossen
Född omkring 1659 i Östergötland.
Jöns Nilsson Ekman
Född omkring 1659 i Östergötland.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1659 i Östergötland.
Befordrad till 2:e profoss och transporterad från nr 8 1719-10-22 från Arveka, S.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Avsked som profoss 1740-06-30 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
"Nu hittagen soldaten av S.Sunnerbo kompani nr 8 Jöns Nilsson Ekman som för dess ålderdom att han ej orkar marschera är oduglig till soldat" (gmr 1719).
Vid mönstring 1721 östgöte 62 år och med 12 tjänsteår.
Kallades vid mönstring 1733 Jöns Nilsson 75 år gammal östgöte med 16 års tjänst.
Avsked vid mönstring i Kristianstad 1740-06-30. "Gammal och utlevat karl, tjänt i 36 år 85 år gammal, blesserad i Helsingborgs slag i benet, begär regements husets underhåll som beviljas.

1727 sommartinget 17 juni No 212.
Anders Bryngelsson i Ljungby har stämt profossen Jöns Ekman, angående en honom i byte lämnad häst, som 14 dagar efter blivit dödö.Parterne berättade sig vara så förente : att svaranden nästkommande michelsmässo skall till käranden betala 6 daler silvermynt, varföre han sätter honom i underpant en svart ko, skolandes svaranden behålla den av käranden undfångne hästen som på begäran fastställes.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.