Ansedel Anders Roting

Kaptenen
Anders Roting


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Befordrad till kapten och transporterad 1718-10-26 från Allbo kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
"Hit avancerad löjtnanten vid Allbo kompani och efter Hans Kungl. Majts befallning vid Västra Eda av den 1718-10-26 Anders Roting utan fullmakt medelst Hans Kungl. Majts hastiga dödsfall (gmr 1719).

Känd från expectansrulla upprättad av överte Eberhard Bildstein 1732-07-24 (är uppräknad bland flera officerare).
"Finnes alla av den beskaffenhet av ålder att de kunna göra tjänst och man kan tilltro sig att före slå dem till sådana beställningar, som de niuta expectanslön för" (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004233_00012).

1726 hösttinget 24 oktober § 164.
Kapten välädle herr Anders Roting klagade efter stämning till Nils Persson i Ryd för beskyllning av skälm och snapphane.
Svaranden nekade här till anständigt. Herr kapten Roting producerade till vittne ryttaren Nils Lagman och pigan Karin Jacobsdotter emot vilka förra Nils Persson androg det jäv: Att han är delator [tjallare överlöpare] i denna saken, vilket som herr kapten vedergick, så kunde intet rätten anser honom för något habilt [behörigt] vittne. Det senare vittnet Karin Jacobsdotter jävar Nils Persson därföre: Att han med henne ligger i träta och oenighet, vilken är med honom i en stuga och uti hemmanet Ryd äger 1 skäppelands utsäde, och som hon nu inför rätten yttrade sig i ivriga utlåtelser än ett habilt vittne anstår, så kan intet rätten admittera henne till något edeligt vittnesmål.
Herr kapten begärande till flera vittnens anskaffande om anstånd med denna saken som beviljades.
Målet avgjordes vid vintertinget 15 februari 1727 No 116, där Nils straffades med 2 gånger 3 marker i böter och kapten med 3 marker för hårdrag.

Relationer och barn

Gift.
Marta Katarina Lind.
Juliana Roting. Född 1725-01-22 i Öckershult, Hinneryd (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.