Ansedel Olof Malmberg

1681?-1743

Fänriken
Född omkring 1681.
Död 1743-04-21 i Forsa, Torpa (G).
Olof Malmberg
Född omkring 1681.
Död 1743-04-21 i Forsa, Torpa (G).
F Gustav Olsson Malmberg.

Död 1718-07-22 i Stackarp, Torpa (G).

   
 
   
 
M ? ?.
Född 1658.
Död 1717-10-15 i Stackarp, Torpa (G).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1681.
Antagen som furir 1709-12-12 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till förare 1710-02-07 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till sergeant och transporterad 1710-06-28 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Majorens kompani, Kronobergs regemente.
Med vid mönstring som sergeant 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Befordrad till 2:e fältväbel och transporterad 1717-05-24 från Majorens kompani, Kronobergs regemente till S.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente.
Levde vid mantalsskrivning som gift segeant 1718 i Stackarp söderg., Torpa (G).
Befordrad till fänrik och transporterad efter kungliga fullmakt 1718-06-26 från S.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Avsked 1719-09-30 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Död 1743-04-21 i Forsa, Torpa (G).
Kallades Malberg i rullorna utom 1719 då han kallades Malmberg vilket alltid förekommer i Torpa sockens kyrkböcker.

1713 Sunnebo höstting 8 oktober § 59.
Uppvistes en testamentalisk disposition emillan Chergianten Oluf Malmberg och des hustru Annicka Ramberg af d 21 maj 1711 hvilket publici uplästes och in qvantum Juris confirmerades.

1714 Sunnerbo höstting 7 oktober § 78.
Per Månsson i Högagård citerat Gustav Olsson i Stackarp för 9 caroliner skuld fordran, som Gustavs son sergeanten Olof Mallberg skall hava lånt av dess son soldaten Måns Persson, vilka han nu återfordrar.
Gustav Olsson förklarar sig att dess son är i Kung Majts tjänst, och kan så mycket mindre svara där till som detta är honom alldeles okunnigt, jämte det han ingenting av sin soons egendom innehaver.
Resol Såsom Gustav Olsson intet kan stringeras, att för dess son emot sin vilja betala någon skuld, alldenstund han av dess egendom icke haver något under händerna; Ty befrias han för kärandens Per Månssons tillmäle i detta mål, och haver Per Månsson så vida dess fordran är riktig, till regress hos själva debitoren att söka.
Instämd till tinget § 303 1726-10-29 i Sunnerbo (G).

Relationer och barn

Gift 1716-07-18 i Traryd (G).
Annika Ramberg.
Johan Olofsson Malmberg. Född 1719 i Stackarp, Torpa (G).
Andreas Olofsson Malmberg. Född 1722-11-04 i Stackarp, Torpa (G).
Död 1723-03-08 i Stackarp söderg., Torpa (G).
Magnus Olofsson Malmberg. Född 1724-04-19 i Stackarp söderg., Torpa (G).
Död före 1754-11-19.
Henrik Olofsson Malmberg. Född 1727-03-16 i Stackarp, Torpa (G).
Anders Olofsson Malmberg. Född 1730-02-23 i Stackarp, Torpa (G).
Död 1730-08.. i Stackarp, Torpa (G).
Maria Olofsdotter Malmberg. Född 1730-02-23 i Stackarp, Torpa (G).
Död 1730-08.. i Stackarp, Torpa (G).
Karl Olofsson Malmberg. Född 1731-09-30 i Stackarp söderg., Torpa (G).
Död 1733-04-11 i Stackarp, Torpa (G).
Hedvig Olofsdotter Malmberg. Född 1731-09-30 i Stackarp söderg., Torpa (G).
? Malmberg. Född 1735-01-03 i Stackarp, Torpa (G).
Abraham Olofsson Malmberg. Född 1738-04-24 i Groeryd, Torpa (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.