Ansedel Sven Larsson

Föraren
Sven Larsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Levde som förare 1683 i Öjaböke, Lidhult (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift förare men stället var öde 1686 i L.Svenshult, Lidhult (G).
Avsked som förare 1686-02-18 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde vid mönstring 1686 i Öjaböke, Lidhult (G).
Levde 1705 i Bavraböke, Lidhult (G).
Vid mönstring 1686 angiven som "avgått".
1705 Sunnerbo höstting 3 oktober.
Genom en skrivelse ville Hjelmerus försäkra sig om att inte bli ansvarig för den husröta som åsamkats kaplansbostället Bavraböke, som bebots av förlovade föraren Sven Larsson och soldathustrun Gunnel Persdotter. De båda var nu helt husfattiga. Vid besiktning 1704-05-13 hade bristfälligheterna värderats till 49 daler 20 öre i silvermynt.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.