Ansedel Sven Nilsson Liberg

Soldaten
Sven Nilsson Liberg


F Nils Svensson.   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 11 (431) 1686-01-18 i Ryd österg., Hamneda (G).
Roten hade 1686 nr 431 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. "Lejd av Måns Jonsson" (gmr 1686).

1688 Sunnerbo höstting 14 november nr 51.
Vid samma tid och tillfälle, anklagades soldaten Sven Nilsson i Ryd ifrån Hambna [Hamneda] socken, Crono för enfalt hor begånget med Pinkare Sara gift hustru ifrån Växjö, vilket soldaten intet neka kunde, varför han och i anledning av straffordningens 1 punkt att stå uppenbar kyrkoplikt, men efter hon intet hade att böta med pliktade hon corporaliter [kroppsstraff], anbelångande konan Sara så emedan hon varit anfachtat av den orena anden och nyligen bliver befriad, dy differeras med dess exekution till vidare communication med hans nåde landshövdingen.

1691 Sunnerbo härad 28 februari nr 127.
Uti saken emellan Nils Svensson i Hamna [Hamneda] å den kärande, och samtliga åbor i Östergårds rote i Ryd å andra sidan svarande, angående hans sons Sven Nilsson Libergs kläder, som för 4 daler är blifne värderade, den roten har emottagit, och till sin nu havande soldat left samt halva års lönen och sädet, för 1690 efter han så länge på året tjänt hade. Blev resolverat och avsagt, det roten ifrån sig levererat ovan specificerade penningar och säd, efter soldaten Sven Nilsson rågen på knektetorpet utsått hade förr än han blev bortkommenderad, till fadern Nils Svensson som samma penningar emellan vederbörande ersättningar skall proportionaliter skifta, vilket till Executorens vidare avgörande remitteras.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.