Ansedel Måns Nilsson

Soldaten
Måns Nilsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 5 (418) 1682 i Hå österg., Hamneda (G).
Roten hade 1686 nr 418 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani.

1685 hösttinget 16 oktober sidan 223.
Samma dag kom för rätten soldaten Måns Nilsson i Hå, fast klageligen tillkännagivandes, huruledes han är vorden beryktat av änkan Britta Jonsdotter i Ivla för någon sakens avhändande ifrån dess dotter, varemot han på det högsta protesterade, inläggandes där jämte Hr kapten Lintz attest, så väl som församlingens i Ljunga, om sitt ärliga förda leverne, vilka lades ad acta.
Änkan för rätten här över sig således förklarade, det hon varken beskyllt Måns Nilsson som klagat är, ej heller vet hon om honom något annat att berätta, utan det som ärligt och gott är. Ty bliver de bägge frikända, och till sin heder konserverade.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.