Ansedel Per Johansson

Soldaten Musketeraren
Per Johansson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 134 (141) 1688 i Hult, Vittaryd (G).
Med vid mönstring sjuk i lägret 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1703 i Hult söderg. soldat., Vittaryd (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1707 i Hult söderg. soldat., Vittaryd (G).
Roten hade 1688 nr 141.Roten ingick i 3:e fördubblingskompaniet vid mönstring 1702. Vid denna mönstring var antagningsåret angivet till 1692.

1725 hösttinget 25 oktober § 87.
Efter föregången utverkad stämning uppå Anders Andersson i Näs, framkom för rätten avlidne soldaten Per Johanssons änka hustru Elin Börjesdotter och uti bemälte dess vederparts närvaro sig högeligen däröver besvärade att oaktat tingsrätten vid sista sommarting d 7 juli beprövat det bör hon efter dess avlidne man uppgiva all uti boet befintlig egendom som av nämndemannen Sten Svensson i Trotteslöv antecknas skulle med den gäld hon sedan dess mans död förnöjt tillika med omkostnaden, som hon på svärmoderns skötsel och underhåll använt, och därest sedan slikt med de flera änkans förmåner avdragna blivit, något uti behåll finnes det samma arvingarna lagl emellan fördelas skulle, har dock bemälte Anders Andersson av hennes egendom sig tillägnat det mesta utan att det vad henne efter inventari upprättande igenom tingsrättens dom är tillagt hon fått till godo njuta, varpå Anders förklarar, att vad han emottaget är efter överenskommande med Elin skett, men kan emot hennes förnekande icke bevisa någon förlikning dem emellan frivilligen upprättad vara; fördenskull åligger nämndemännen Sten Svensson i Trotteslöv och Nils Josefsson i Ularp att uti arvingarnas närvaro, omrörde tingsrättens utslag av d 7 juni sistlidne till dess behöriga verkställighet igenom lagligt skiftesförrättande befordra.

Relationer och barn

Gift Trettondag jul 1699-01-06 i Kärringe, Angelstad (G).
Elin Börjesdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.