Ansedel Nils Nilsson

Soldaten Musketeraren
Nils Nilsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 115 (189) 1682 i Kärringe Arvidsg., Angelstad (G).

1685 vintertinget 4-6 mars sidan 73.
Soldaten Nils Nilsson i Kärringe böte för stämnings försittande 3 marker emot Börje Bengtsson i Kärringe, angående skällsord, Nils är av Knut i Bjärnaryd citerat.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1703 i Kärringe Arvidsg. soldat., Angelstad (G).
Avsked som soldat 1707-05-05 i Altranstädt.
Roten hade 1686 nr 189.
Var "sjuk i lägret" vid mönstring 1692 (gmr 1693).Roten ingick i 3:e fördubblingskompaniet vid mönstring 1702.


Enligt domboken i Sunnerbo 1708-03-03 § 44 klagar Nils som nu var förlovad [avskedad] soldat på rotebönderna för resterande utsäde pro 1706 vid dess knektetorp, beropandes sig uppå hans K. Maijtz allernådigst honom meddelte avskedspass, dat: Altranstädt 5 maj 1707, till vilken tid soldaten tjänst presterat,. Fördenskull bör han till samma tid sin lön samt knektetorpets utsäde åtnjuta.
Vill du se flygfoto över Altranstädt

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.