Ansedel Per Jonsson

-1703

Soldaten Musketeraren
Död i fält 1703-06-16.
Per Jonsson

Död i fält 1703-06-16.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 85 1688 i Hallarp, Annerstad (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Mantalsskriven som gift soldat 1703 i Hallarp Västerg. soldat., Annerstad (G).
Död i fält 1703-06-16.
Vid mönstring i juni 1702 kommenderad till bagage hästarna.

1698 Sunnerbo sommarting.
Jöran Larsson i Hallarp för rätten sig framställte, klagandes till soldaten Per Joensson i Norret, om husröta på Västergården Hallarp, därest han halvdelen i tre år brukat haver, varandes brist fälligheten efter syne mennernes uppläs och berättande till 9 daler silvermynt, för den skuld såsom Per Joensson intet skäligen hava att invända, allenast föregiven sig något på husen reparerat och förbättrat, imponeras han att in naturu bygga för berörde 9 daler silvermynt innan nästkommande valborgmesso 1699, eller och de in continenti att betala, som till gården meliora on och förbättring employeras böra Jämbvähl, Jämbvähl och erlägga för humblegårdens deterdoration, efter syneransakningens värdering 2 daler 16 öre silvermynt, Skolandes Per Joensson dess utan plikta för tresko med byggnat 9 marker silvermynt, efter den 17 punkten uti husesyns ledningen.

1698 Sunnerbo sommarting.
Uppå H kyrkoherden ärevördige Anders Berggren mot soldaten Per i Norret förde klagan ingående 4 daler 16 öre silvermynt H kyrkoherden för resterande tertials tionde prätenderar, blev resolveratoch avsagt, att ehuruväl soldaten berättar sig berörde kyrkopeng till fogdekarlen Börje Håkansson i Skäckarp levererat, därpå han dock intet skäl eller vittne till betygan kunnat framte, Soldaten Per i Norret för den skull böra berörde 4 daler 16 öre silvermynt till H kyrkoherden hederligt betala, Lämnades soldaten fritt sin rep? Hos Börje att söka, där han honom levererat, som bäst han kan och gitter.

"Peer Joensson i Hallarp varit Artillerikusk vi Kongl: Armeen och där bleven död 16 juni 1703".

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.