Ansedel Lars Persson

-1703

Soldaten Musketeraren
Död i fält 1703-08-29.
Lars Persson

Död i fält 1703-08-29.
     
 
   
 
M Anna Gudmundsdotter.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 66 1694-11-06 i Prosteköp, Lidhult (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1703 i Prosteköp soldat., Lidhult (G).
Död i fält 1703-08-29.

Roten presens [närvarande]. Lars Persson som är för ung kasseras. Så tages bäste bonden Lars Jonsson av roten till knekt till dess de skaffar knekt och som denne Lars Jonsson är bräckel. Så remitera till landshövdingen att låta tillse det knekt för roten kan skaffas vilkens legan tages sedan av rotens egendom" (gmr 1693).
"Presenterat av vakante roten den 1694-11-06" (gmr 1697).

1704 sommartinget 1 juni.
Femtingsoldaten Algut Jönssons hustru Anna Gudmundsdotter i Åkerbergshult [Vrå socken], pratenderar efter sin son Lars Persson för Prosteköp som nu döder är, refusion av rotebönderna för grödan av soldattorpet i 2 år till 4 daler silvermyntom året. Där emot uppå roteböndernas vägnar såsom fullmäktig Anders Andersson i Yxnalt sig framstälte, föregivande som har bemälte soldat asdignerat rotebönderna, att betala till en piga Börta i Bjerseryd 5 daler item med Furiarn Joen Nilsson Wigard de för skickat soldaten 6 daler förutan det att han ved sin bort marsch anno 1700, sålde grödan av torpet till en i Knalleberg för 6 daler silvermynt, men såsom intet bevis å svarandes sida till dess angivande frambringas kan; Altså åligger det rotebönderna sådant till nästa ting framskaffa.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.