Ansedel Johan Jonsson Kringelberg

Furiren
Johan Jonsson Kringelberg


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 50 1695 i Kränkeboda, Vrå (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1703 i Kränkeboda soldat., Vrå (G).
Befordrad till rustmästare och transporterad 1704-12-12 från Kränkeboda, Vrå (G) till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.

1707 Sunnerbo härads höstting § 122.
Rustmästaren Johan Jonssons hustru Gunnel Eriksdotter från Lidhult, anförer sitt käromål emot Sven Jonsson i Blekinge för resterande lönings ränta pro år 1706, den hon i anledning av regementsskrivaren Björkmans skrivelse till åborn påstår åtnjuta till 8 daler 4 öre i silvermynt; Men såsom där hos hemmanet Blekinge [Odensjö socken] 2 mil ifrån bostället [Hedenstorp i Angelstad socken] beläget är, då ankommer käranden efter landskamreraren välb. Abraham Ljungfelts d. 5 oktober 1707 underskrivna uträkning, allenast 7 daler 9 öre 19 3/5 ? i silvermynt årl. att undfå.
Befordrar till furir och transporterad och kallades Kringelberg 1708-06-26 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Livkompaniet, Kronobergs regemente.

Relationer och barn

Gift.
Gunnel Eriksdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.