Ansedel Bengt Jönsson

Soldaten Pikaneraren
Bengt Jönsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 16 (225) 1683 i Staverhult, Nöttja (G).
Avsked som soldat nr 16 1697-04-21 i Staverhult, Nöttja (G).
Roten hade 1686 nr 225.
Lejde Nils Botilsson, men rymmer den lejde står han själv (gmr 1697).

1690 hösttinget 20 november nr 140.
Samma dag tingförde och sakgav länsmannen Nils Joensson soldaten Bengt Jönsson i Staverhult å Crono, för det han skall hava besovit ett ogift kvinnfolk Kirstin Nilsdotter i Bolmingaryd å Crono, vilket de bägge inför rätten godvilleligen vedergingo.
Dy böte drängen 40 marker och kånan 20 marker och stånde vidare uppenbar skrift. I löfte för böterna som drängen utgiva skall Nils Joensson, rättandes sig med barnets uppfostrande efter lag ärvdabalken 18 cap.

Relationer och barn

Utom äktenskap.
Kerstin Nilsdotter.
Sven Bengtsson. Född 1690-03-12 i Nöttja (G).
Gift 1694-09-30 i Nöttja (G).
Gift dom 17 trinitatis.
Elin Jakobsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.