Ansedel Jöns Jonsson

Korpralen
Jöns Jonsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 12 (432) 1667 i Bäckaryd västerg., Hamneda (G).
Flyttade från Grönö, Traryd (G) till Bäckaryd soldat., Hamneda (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Befordrad till korpral och transporterad till nr 1 1702-10.. från Bäckaryd västerg., Hamneda (G) till Elinge bäckag., Hamneda (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1703 i Bäckaryd västerg., Hamneda (G).
Avsked 1705-04.. i Elinge bäckag., Hamneda (G).
Roten hade 1686 nr 432 och tillhörde S.Sunnerbo kompani. Kallades även 1686 Jöns Joensson.Roten ingick i 3:e fördubblingskompaniet vid mönstring 1702.

Sunnerbo sommarting 11 maj 1692 nr 60.
Länsmannen Nils Joensson, anklagade soldaten Jöns Jonsson på Bäckaryds torp, Crono, tillika med dess hustru, som skulle de den tid de bodde i Grönö, varit i tankar att skäla säd uppå befallningsmannens vält. Bengt Fatfb? loo [loge] i Traryd, Men de ditkommandes, blevo av drängarne som lågo på logen, uti sitt föresatta uppsåt hindrade, hållandes och käranden soldaten suspect, att han tillförande skulle ha varit och stulit, eftersom ägaren förr saknat säd, som var av logen bestulen, och således bliven föranlåten tjuven att eftervaka låta, Men kunde dock icke sådant överbevisa.
Resolutio.
Ehuruväl ingen börda tjuven avtagit, ej heller någon mer än den gången, honom och dess hustru på logen funnit. Icke desto mindre kunde rätten ej annat präsumera, utan så framt de bägge sin intention fordt, hade de brackt ur sig vardera sin börda, dem rätten taxerade till 4 skäppor säd. Dömdes för den skulld soldaten Jöns Jonsson att betala 3 gånger dess värde daler 2 marker skäppan, betstigandes tillhopa 6 daler silvermynt, samt giva målsäganden sitt igen. I anledning av straffordningens 3 punkt.
Såsom soldaten böterna ej mäktar betala, dy pliktande han Corporaliter [kroppsstraff].

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.