Ansedel Måns Nilsson Sikman

1660-

Soldaten
Född 1660 i Ljungby (G).
Måns Nilsson Sikman
Född 1660 i Ljungby (G).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1660 i Ljungby (G).
Antagen som soldat nr 102 1709 i Kånna Skatteg.., Kånna (G).
Avsked som soldat nr 102 på generalmönstring 1715-01-25 i Wismar.
Vid mönstring 1710 "kommenderad till flottan i Karlskrona" (gmr 1710).

1717 vintertinget 12 februari § 31.
Kronolänsman Jonas Orre föreställer ännu ytterligare kånan Anna Knutsdotter uti Kånna, som begått lägesmål, och till barnafader utlägger Isak Klint, ryttare under Östgöta kavalleri och Hr ryttmästaren Schultz kompani; men som häradsrätten åtskilliga gånger och vid vart ting, allt sedan hon 1sta gången blev angiven, låtit sina skriftligen avgå till högvälborne Hr baron och landshövdingen Axel Baneer.
1 att bemälte ryttare må ställas till orten att konfronteras med bemälte kåna.
2do att häradsrätten måtte av rullorna få kunskap om bemälte kånas man soldaten Måns Nilsson av detta läns infanteri regemente och Överste löjtnantens kompani avgång; men därom ingen underrättelse erhållit, mindre ryttaren Kling, sig inställt, för den skull kommer ännu iteratum [igen] härom till Hr baron landshövdingen avgå av samma innehåll; och på den händelse, att häradsrätten igenom Hr landshövdingens ämbetets handräckning kunna förmå att ryttaren till orten ställes; så vill häradsrätten till detta måls avgörande utställa ett extra ordinarie ting, om det sig icke för tiden skull på något ordinarie ting kan göra låta.

Relationer och barn

Gift.
Anna Knutsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.