Ansedel Jon Månsson Björk

1675-

Soldaten
Född 1675 i Hamneda (G).
Jon Månsson Björk
Född 1675 i Hamneda (G).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1675 i Hamneda (G).
Antagen som soldat nr 13 1709 i Björstorp Bosag., Hamneda (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Avsked som soldat nr 13 ad interim 1718-10-04 i Björstorp Bosag., Hamneda (G).
Vid mönstring 1710 "kommenderad till flottan i Karlskrona" (gmr 1710).
Fick avsked vid mönstring i Jönköping 1718-10-04. "Karlen sjuklig har torrvärk föravskedas" (gmr 1718).

1718 hösttinget 12 december nr 46.
Cronornes länsman Jonas Orre anklagar föravskedade soldaten Joen Månsson i Björstorp och Anna Jönsdotter för sins emellan begånget lägesmål, vilket väl tillstås; Men emedan Jon Månsson även Annas påstående haver taga henne till äkta samt henne där över räckta hand; För den skull undgå parterna böter och remiteras till kyrkoherden ärevördige och höglärde Hr magister Bengt Littorin att vinna hanräckning i sitt orsakande likmätigt Kong kyrkolagen.

Eftersom år 1719 saknas i vigselboken saknas uppgift om vigsel ingicks eller barnets födelse.

1719 hösttinget 6 oktober § 113.
Samma dag förenetes förlovade soldaten Joen Månsson i Björstorp med avlidna soldaten Elgs arvingar att de skola betala honom för 5 daler skuldfordran 4 daler silvermynt i silver penningar till andersmässo tiden.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.