Ansedel Olof Johansson Bergström

Soldaten
Olof Johansson Bergström


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 93 1721-01-13 i Djurarp, Annerstad (G).
Roten hade nr 94 t.o.m. 1721.Vid mönstring 1721. "Är nu förlupen herredräng som stulit och lupit sin kos; faster i arrest vid Södermanlands reg; kom till reg. 1721-05-17 igen (gmr 1721).

1721 vintertinget 9 februari § 40.
Gästgivaren Jonas Hammar i Vrå, kärar till länsman Petter Hultman, skutsrättaren Per Ottosson i Sunnervrå, och soldaten Olof Johansson för Djurarp, för ofredande i dess stuga, samt sönderslående av åtskilliga husgeråds saker, efter förteckning som exhiberade ad Acta. Svaranden närvarande förklara sig nämligen länsman Hultman att han ingen ofredat, utan ett brännvinsglas, slog han av en händelse sönder, och det betalte han som gästgivaren tillstår, skjutsrättaren Per Ottosson ber om dilation, till dess några krämmare, som då voro där, kunna tillstädes komma, soldaten nekar till något övervåld; och medan de instämde vittnen, ej äro tillstädes komna så differeras saken; omsider berätta parterna vara förlikte, dock om något övervåld kan bevisas, så bör kronobetjänterna till nästa ting, saken instämma och anklagar.
Rymt som soldat nr 93 1725-01.. i Djurarp, Annerstad (G).

1725 hösttinget 26 oktober § 103.
Kan ha vart far till det barn som Kerstin Månsdotter i Ularp Kärragård födde6 veckor före jul 1724.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.