Ansedel Jon Persson

Profossen
Jon Persson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen till 2:e profoss vid generalmönstring 1688-01-23 Kronobergs regemente.
Med vid mönstring som profoss 1700 i Loitz, Tyskland.
Vid mönstring 1688 "2dr giemene Prophossen Jon Persson ställd af Sven Knutsson som fått avskiedh".
Boställe 1688 var Assareköp i Ryssby socken.

Enligt Sunnerbo ting 1708-03-06 § 102 kan man läsa att vid profossbostället Ekön förrättats syneransakning 1706-07-06. I rätten insinuerade vilket hemensen? profossen Joen Persson uti 15 år under sin disposition haft, vars bristfällighet uti byggnad till 58 daler skatt uppförd är, och såsom benämnde syneförrättning i anledning av Kungl. förordning och reglemente de dto 1696: anställd och förrättat bleven, Dy dömde rätten det bör Joen Persson borde defect till midsommar 1709: antingen med byggnat in natura prestera , eller och in continenti betala, som till husens reparation emploijeras böra, lämnas profossen fritt att söka hos vederbörande hemmanet bebott och brukat, sin regress, det bästa han kan och gitter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.