Ansedel Josef Nilsson Lundman

1671-

Soldaten
Född 1671 i Småland.
Josef Nilsson Lundman
Född 1671 i Småland.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1671 i Småland.
Antagen som soldat nr 20 1720-03-09 i Extorp, Nöttja (G).

1720 sommartinget 4 juni § 84.
Frälsefogden Joakim Lemchen å sin principals guvernören och amiralen högvälborne Hr baron Erik Siöblads vägnar citerat soldaten Josef Nilsson i Extorp för husröta de 3 år han 1717, 1718 och 1719. Han brukade frälsehemmanet Extorp Lunnagård 1/3 och sedan han det av ödesmål upptagit njutit 2 års frihet och 3die året skattat för, uppvisades husesyns instrumentet förrättat, d 16 maj 1720 att husrötan bestiger sig till 29 daler 12 öre silvermynt. Svaranden tillstår att hava brukat hemmanet, som förbemält är, något täckt och reparerat, men inte ånyo bygt; fördenskull prövar rätten skäligt att bör svaranden i anledning av 1681 års husesyns ordning betala 12 daler silvermynt till en ny stugas uppbyggande, samt i expenser 1 daler silvermynt.
Avsked som soldat nr 20 1722-06-13 i Extorp Lunnag., Nöttja (G).
Anmärkning 1721 "gammal karl står till förbättring" (gmr 1721).
Vid mönstring 1728 "frånvarande skall varit gammal" (gmr 1733).

1724 sommartinget 3 juni § 22.
Samma dag presenterades i rätten änkan hustru Kerstin Ebbesdotter en skriftlig förlikning hon med sin kontrapart Sven Jöransson i Extorp ingått beträffande skuldfordran varför hon Sven Jöransson sökt, vilken förlikning av följande innehåll är.
Såsom änkan Kerstin Ebbesdotter haver instämt mig till detta påstående ting för det jag mig åtagit betala för min och rotens intressenter, soldaten Josef Nilsson dess legemål till änkans salig man, som hon var skyldig för ett par oxar 15 daler silvermynt och som jag låntagit av hennes salig man 8 daler silvermynt alltså därföre äro vi i ett för alt således förlikte att då jag nästkommande midsommars dag betalar till henne 20 daler silvermynt, så är allt oss emellan kontant, så att hon aldrig efter denna dag haver något att fordra, bedjandes välborne herr häradshövdingen täcktes av nåd rättvishet, denna vår förlikning med dom konfirmera av Ljungby d 3 juni 1724. Sven Jöransson uti Extorp Lundg.
Till vittne
Jochim Lemchen Jöns Persson nämndeman
Per Bengtsson i Extorp Nils Svensson uti Horn.

Relationer och barn

Gift.
Kerstin Ebbesdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.