Ansedel Lars Andersson Möller

1689-1770

Soldaten Snickaren
Född 1689 i Östergötland.
Död 81 år 7 månader 15 dagar 1770-11-21 i Hå Landbog., Hamneda (G).
Lars Andersson Möller
Född 1689 i Östergötland.
Död 81 år 7 månader 15 dagar 1770-11-21 i Hå Landbog., Hamneda (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1689 i Östergötland.
Antagen som soldat nr 7 1716-05.. i Hå Torstensg., Hamneda (G).
Levde 1726-03-01 i Elinge, Hamneda (G).

1732 vintertinget 2 mars No 81.
Tingsrättens utslag. Resolutio:
Emedan Måns Nilsson i Hå genom egen bekännelse är övertygad att hava allenast 3die dag påsk sistlidne en gång kull stött soldatens Lars Möllers hustru Hanna Persdotter som skett i Hå utan och dagen efter om morgonen därstädes igenom en stakes henne efterkastande med den samma slagit henne i sidan, Fördenskull och i förmågo av 13 Cap Såramålsbalken med vilje L:L: samt Kongl Majts stadga av d 4 maj 1664 § 11 sakfälles Måns Nilsson att härföre plikta i tvebotum sina 2 gånger 3 marker silvermynt, börandes dessutan ersätta Möllers vid 3ne ting förorsakade expenser, med 8 daler 10 öre silvermynt.
Avsked som soldat nr 7 1740-06-26 i Hå, Hamneda (G).
Levde vid mantalsskrivning som fattig avskedad soldat 1748 i Hå Landbog., Hamneda (G).
Levde som inhyses hos sonen Per 1757 i Hå Landbog., Hamneda (G).
Död 81 år 7 månader 15 dagar 1770-11-21 i Hå Landbog., Hamneda (G).
Dödsorsak: Ålderdomssvaghet
Begravd 1770-12-02.
Vid avsked i Ljungby 1740 "begär och får avsked för dess ålderdom och svaghet" (gmr 1740).
Enligt hfl 1757 född 1684-03-05.

1726 vintertinget 1 mars § 128.
Det haver Anders Jonsson i Ivla utverkat behörig stämning uppå soldaten Lars Möller uti Elinge för 1 daler 16 öre silvermynt bemälte Möller skall för honom uti Ljunga prästgård för honom förfärdigat, men bemälte Möller icke tillstädes ej eller förfall till dess uteblivande hos rätten låtit angiva, ehuruväl om stämningens riktighet betygas alltså och emedan käranden om slut uti saken med expensers tilldelande ansökning gör, i förmågo av Kongl Majts förnyade rättegångs förordning d 4 juli 1695 § 2 dömmer rätten, det bör Lars Möller desse en daler 16 öre silvermynt med 1 daler silvermynts expenser till Anders Jonsson förnöja, dock att Anders låter sin vederpart om domen lagl ansäga eller exceution söka så långt för nästa ting, att han som förlorat, kan hava tid och rådrum honom därtill stämma, om han vill och förmenar sig kunna sine laga förfall visa eller skäl hava att återvinna huvudsaken.

Relationer och barn

Gift 1716-01-06 i Hå, Hamneda (G).
Hanna Persdotter. Född 1685.
Maria Larsdotter.
Karin Larsdotter.
Kerstin Larsdotter.
Per Larsson.
Kerstin Larsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.