Ansedel Bengt Jönsson

-1706

Soldaten
Död 1706-06-16 i Fraustadt, Polen.
Bengt Jönsson

Död 1706-06-16 i Fraustadt, Polen.
F Jöns Andersson.   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Levde 1704 i Törestorp, Dannäs (F).
Antagen som soldat nr 53 omkring 1704 i Abbeshult, Vrå (G).
Död 1706-06-16 i Fraustadt, Polen.

Tillhörde den rekrytstyrka som skulle ersätta vakanta rotar och embarkerade fartyg i Kalmar för överskeppning till Polen. De anslöt till regementet i Jaroslaw i sydöstra Polen 1704-08-19.
Var en av de sista som avled av skadorn i slaget vid Fraustadt 3 februari 1706.
Kallades även Bengt Joensson.

Jöns Andersson från Törestorp i Västbo härad tilltalade rotebönderna i Hölminge och Abbeshult samt Henrik Andersson i Svenskatorpet för sin sons soldaten Bengt Jönssons utestående legomål samt 2ne års ränta av torpet nämligen 1705 och 1706 till sex daler silvermynt föregivande käranden som har bemälte hans son icke mera än 20 daler på lägomålet bekommit, av de om behörig satisfaktion [gottgörelse] därutinnan anhåller eftersom roten som berättas 140 daler silvermynt tillsagt.
Däremot såsom svarande åborna uti Hölminge rote sig förklara, som hava de fuller berörda karl Bengt Jönsson till soldat lejt, men han för Abbeshult rote ställd blev och att Henrik i Svensketorpet för samma karl 200 daler silvermynt undfått efter som han den anskaffat haver.
Resol: Åborna i Abbeshult rote som soldaten åtnjutit förpliktas efter deras fullmäktiges utfästelse att erlägga till hans fader 2ne års ränta av torpet till sex daler silvermynt samt dess utan skyldige causerade expenser till sex daler silvermynt refundera.Beträffande själva legomålet, så alldenstund Henrik i Svensketorpet berättas för tiden vara till Växjö om soldats anskaffande för deras rote som vakant är, förrest, så bliver der med för denna gången differerat, med förbehåll att om Henrik ej kan bevisa sig varit till denna tid inkallad till Växjö, skall han kärandens omkostnad framdeles betala.

Domboken för Sunnerbo höstting 1708 § 38.
Henrik var nu närvarande och uppvisade soldatens kvittens daterad Växjö 24 maj 1704, som omtalar att han sitt legomål om 180 daler silvermynt erhållit.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.