Ansedel Bengt Magnus Ingelman

1724-1810

Fänriken
Född kl. 6 om morgonen 1724-05-22 i Bredalycke norreg., Långasjö (H).
Död 1810-02-06 i Sickinge, Ljungby (G).
Bengt Magnus Ingelman
Född kl. 6 om morgonen 1724-05-22 i Bredalycke norreg., Långasjö (H).
Död 1810-02-06 i Sickinge, Ljungby (G).
F Gustav Ingelman.   
 
   
 
M Maria Rudbeck.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född kl. 6 om morgonen 1724-05-22 i Bredalycke norreg., Långasjö (H).
Transporterad som kompanivolontär till rustmästare 1749-08-18 från Livkompaniet, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till furir 1753-05-03 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till förare 1757-03-12 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till furir med furirs indelning 1760-11-01 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde före vigsel som rustmästare i Hedenstorp Lilleg., Angelstad (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift förare och brukade 1/4 mtl 1768 i Stackarp söderg., Torpa (G).
Var sergeant med furirs indelning 1770 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Avsked som sergeant med furirs indelning 1773-12-19 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Död 1810-02-06 i Sickinge, Ljungby (G).
Dödsorsak: Ålderdomssvaghet
Referens: Bouppteckning Sunnerbo härad FII:21 s.612

Meritförteckning 1764 (SE/KrA/0321/I/21 s.53).
Volontär 1742 d 19 mars.
Furir 1743.
Förare 1757 d 12 mars.
Bevistat garnisons och arbetskommendering. Kommenderad till Pommern 1758 och fånge i Anklam 1759.
Ransonerad och gjort de senare årens kampanjer och förrättat väbelsysslan.

Meritförteckning 1768 (SE/KrA/0321/I/21 s.149).
Sergeant d 16 sept 1768.

Var sergeant vid dotterns födelse 1768.
Kallades fänrik vid sonen Magnus dop.

Hade enligt svärfadern Sven Ljungbergs bouppteckning av honom köpt 1/4 hemman i Sickinge för 900 daler, och omnämns i denna bouppteckning som fänrik (FII:6 s.98) .

Behållning vid bouppteckningen var 225 Rdl 22 sk 6 rst i banco.

Sunnerbo häradsrätt 1753-11-09 nr 102.
Furridaren äreborne och manhaftig Bengt Magnus Ingelman kärade till avskedade ryttaren Nils Persson i Hovdinge södergården för skuldfordran härflytande av ådragen huseröta vid rustmästare bostället Hedenstorp Lillegården enligtutgiven förskrifning så lydande: Efter överenskommelse och utan vidare åtalan åtager jag mig betala till min husbonde Hr Bengt Magnus Ingelman så för mig som min son Anders Nilsson errörandebristande huseröts medel för de 3ne åren jag och min son åbodt rustmästare bostället Hedenstorp fjorton daler silvermynt prompt nästa mikaelis dag [29 september] skola betaldte bliva, då jag endast påstår få qvittence, att jag och min son Anders få bliva otilltalte för samma husröts medel.
Ljungby d 30 marti 1753
Anders Bergström NP:S
Anders Sverman
soldat för Näs i Ljungby socken

Svarande bestride icke att han utgivit förestående förskrivning, dock skall han därtill av käranden blivit tvungen och trugad men emedan han icke på sätt, som utsökning balkens 4de kapitel och 3die § förmår sådant hos konungens befallningshavande eller domaren angivit inom den därstädes stadgade tid och ej heller kan frångå, det både han hans son i 3 års tid bostället Hedenstorp bebott och brukat, ty varder Nils Persson förpliktad, att fjorton daler silvermynt med en daler 8 öre silvermynt rättegång utgifter till kärande betala.

Relationer och barn

Gift 1766-10-17 i Sickinge, Ljungby (G).
Sara Margareta Ljungberg. Född 1749.
Död 1832-05-20 i Jonsboda Sickinge, Ljungby (G).
Anna Maria Ingelman. Född 1768-12-26 i Stackarp, Torpa (G).
Död 1772-01-08 i Torpa (G).
Gustav Ingelman. Född 1771-09-03 i Stackarp, Torpa (G).
Död 1772-01-25 i Torpa (G).
Anna Katarina Ingelman. Född 1773-07-26 i Stackarp, Torpa (G).
Magnus Ingelman. Handlanden
Karl Gustav Ingelman. Begravd 1781-07-07 i Sickinge, Ljungby (G).
Sara Elisabet Ingelman.
Regina Ingelman. Född 1788-04-20 i Sickinge, Ljungby (G).
Död 1822-05-12 i Sickinge, Ljungby (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.