Ansedel Måns Jönsson Forsman

1689-

Soldaten
Född 1689 i Småland.
Måns Jönsson Forsman
Född 1689 i Småland.

F Jöns .   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1689 i Småland.
Antagen som soldat nr 31 1724-05-11 i Forsa, Torpa (G).
Levde omkring 1723 i Forsa soldat., Torpa (G).
Avsked som soldat nr 31 vid mönstring i Malmö 1740-07-10 i Forsa, Torpa (G).
Kallades Jonsson vid mönstring 1728 och 1733 och var född 1692 (gmr 1733).
Avsked vi mönstring i Malmö. "Svag gammal vattusoten odug. kasseras" (gmr 1740).

1726 hösttinget 26 oktober § 225.
Måns Staf hade instämt sin svåger soldaten Måns Jönsson Forsman, att med 10 daler silvermynt betala honom en häst, som svaranden av honom frisk till låns tagit, men igenom för stort lass honom påläggande blivit död, och som svaranden vedergår det hästen var frisk när han den till låns fick, men något efter han spände honom från lasset blivit död, innan han honom till käranden återlevera kunnat, fördenskull och i förmågo av det 8 Cap kiöp balken samt det 20 Cap B. B.St: på dömmes svaranden denna häst efter vederbörlig åsatt värde med 10 daler silvermynt till käranden betala.

1733 vintertinget 24 februari § 49.
Soldaten Måns Forsman i Össjöa igenom fru hustru Karin Gudmundsdotter kärade samt ryttaren Per Persson ibidem svarande angående det den förra påstår ersättning av den senare för den omkostnad han påbrakt käranden igenom dess underkände ansökning hos respektive ämbetet om en av käranden ur öde upptagen 1/6 dels pant uti Össjöa, träskade sins emellan en sådan vanlig förening att de härmedelst upphäva alla tvistigheter som de hittills kunnat haft eller hava sig emelan emot det svaranden nästkommande vårfrudag till käranden erlägger 5 daler silvermynt, som efter uppläsandet av protokollet antecknades.

1733 vintertinget 24 februari § 50.
Johan Svensson och soldaten Måns Forsman i Össjöa den senare genom fru hustru Karin Gudmundsdotter kära efter stämning till sina gårdsmän Elias Jonsson och Anders Joensson att undfå andel i den uti dem samfällt tillhöriga kvarnställe av svarandena uppbyggde eller innehavande skvaltkvarn och som svarande ej gitta bestrida kvarnfallet gården tillhörigt såsom på samfällte ägor, beläget, Ty bliva nämndemännen Eskil Persson i Gåsarp och Nils Jesphsson i Ularp förordnade att denna kvarn besorgen besiktiga och till sitt rätta värde utnämna, varefter rätten sig häröver nöjdare utlåta vill.
Sedan resolutionen avsagd var angåvo parterna sig vara således vänligen förente att käranderna som innehava 2/3 av Össjöa, till hälften var skola till svaranderna som äger övriga 1/3die parten erlägga vardera 1 daler 16 öre silvermynt. Varmed varje av käranderna äga och nyttja en tredjedel i kvarnen och bestå proportionaliten sin andel å all kvarnen hädanefter påkommande omkostnad, skolandes var 1/3del nyttia och bruka var sitt dygn enär hon kan gå, vilket allt efter uppläsandet till efterrättelse anfördes.

1733 vintertinget 24 februari § 51.
Åborna uti Össjöa Elias Jonsson Anders Jonsson, Johan Svensson och Måns Forsman den senare genom fru hustru Karin Gudmundsdotter angavo sig vara så förente att de begära kronolänsmannen välborne Anders Bergström samt nämndemännen Eskil Persson i Gåsarp och Nils Josephsson i Ularp att hela gården ägor dem emellan jämka, så att vart bruk efter sin storlek lika i gott och ont dock att ingen nyttjar annors arbete och kostnad, fördenskull blevo och bemälte läns och nämndemän härtill av rätten konstituerade, vilken förrättning bör ske i laga tid och samtliga vederbörandes närvaro.

Relationer och barn

Gift.
Karin Gudmundsdotter.
Jöns Månsson. Född 1726-12-21 i Forsa, Torpa (G).
Britta Månsdotter. Född 1731-10-28 i Össjöa, Torpa (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.