Ansedel Jonas Jönsson Appelgren

1691-1743

Soldaten
Född 1691 i Angelstad (G).
Död till sjöss 1743-07-06.
Jonas Jönsson Appelgren
Född 1691 i Angelstad (G).
Död till sjöss 1743-07-06.
F Jöns .   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1691 i Angelstad (G).
Antagen som soldat nr 122 1709 i Hedenstorp storeg., Angelstad (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Död till sjöss 1743-07-06.
Vid mönstring 1710 kallades Jon Jönsson Appellgreen "kommenderad till flottan i Karlskrona" (gmr 1710).
Kallades Jonas Johansson Apelgreen vid mönstring 1716.
Kommenderad till Karlskrona 1733 (gmr 1733).
Kommenderad till Malmö 1740 49 år gammal gift och kallades Jonsson (gmr 1740).
Vid mönstrimg i januari 1742 "passeras till nästa mönstring" (gmr 1742:1).
Var i februari 1742 kommenderad till Karlskrona (gmr 1742:2).

1726 sommartinget 14 juni § 170.
Såsom fullmäktig för fouridaren Wilhelm Liungman söker korpralen Jonas Appelgren att erhålla av soldaten Knut Lustig 7 daler 24 öre silvermynt som Liungman efter efter kvittens d 5 april 1720 för Lustig betalt till Jonas Månsson i Bjärnaryd; svaranden Knut Lustig frånvarande ehuruväl Jonas Månsson i Bjärnaryd om stämningens tidiga inhändigande intygar, jämväl soldaten som vittne instämd, berättar skulden vara riktig, alltså och emedan något förfall till uteblivande icke förmäles, ty i anledning av Kongl Majts förnyade rättegångs förordning d 4 juli 1695 § 2 dömes Knut Lustig att betala till fouridaren Liungman desse sju daler 24 öre silvermynt, med 2 daler 16 öre silvermynt expenser, dock att käranden låter honom om domen lagl ansäga eller exekution söka så långt för nästa ting att han som förlorat kan hava tid och rådrum honom där till instämma om han vill och förmenar sig kunna sine laga förfall visa eller skäl hava att återvinna huvudsaken.

1727 sommartinget 12 juni No 92.
Lars Elgman i Älghammar har instämt soldaten Anders Falk i Rataryd Mellangård att själv betala de 2 daler silvermynt med 1 daler silvermynts expenser, som han Lars Elgman å sista ting är in contumaciam [i sin frånvaro] på dömd till Per Larsson i Skeen såsom Falks cautionat [borgensman] att betala, men Falk igenom sin egen förskrivning av den 4 sistlidna februari förbundit sig själv vara ansvarig före, och som svaranden igenom sin broder soldaten Jonas Appelgren detta tillstår, så förpliktas Anders Falk själv att här före förnöja Per Larsson sina 2 daler silvermynt och ställa Lars Elgman utan ansvar här före, samt till Lars Elgman betala daler silvermynt i expenser.

Relationer och barn

Gift 1711-06-04 i Hedenstorp, Angelstad (G).
Anna Eriksdotter.
Jöns Jonasson.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.