Ansedel Josef Knutsson Vessman

1695-

Soldaten
Född 1695 i Småland.
Josef Knutsson Vessman
Född 1695 i Småland.
Begravd 1772-02-02 i Vittaryd (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1695 i Småland.
Antagen som soldat nr 129 1715 i Rataryd, Angelstad (G).
Bortabliven 1715 i Stralsund.
Antagen som soldat nr 138 1722 i Ubbeboda, Vittaryd (G).
Levde vid mantalsskrivning som utfattig soldat 1748 i Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Avsked som soldat nr 138 1757-06-23 i Ubbeboda, Vittaryd (G).
Begravd 1772-02-02 i Vittaryd (G).
Var soldat redan vid vigseln 1714 (Angelstad C:1 s.137 GID 813.14.16400).
Enligt rullan 1728 Ubbeboda nr 138 "roten för accorderat sig och i stället (tidigare död knekt) anskaffat den av fångenskapet hemkomne soldaten för nr 129 (Rataryd västerg.) Joseph Wessman d. 1722-11-09 smålänning 34 år gammal" (gmr 1728).
Kommenderad till Karlskrona 1740 (gmr 1740).
Var i februari 1742 kommenderad till Karlskrona (gmr 1742:2).
"Gammal oduglig kasseras, tjänt länge och väl, bevistat belägringen vid Stralsund, äger intet till lifsbärgning, ty rekommenderas han till underhålll" (bmr 1757).
Enligt dödboken 80 år gammal.

1723 vintertinget 5 februari § 14.
Kronolänsman Bror Orre citerat och förrätta ställer soldaten Sven Lucasson i Hölminge och Britta Gummesdotter i Rataryd för begånget lägersmål det de närvarande tillstå men berätta det skett under äktenskapslöfte, som de velat fullborda, helst ingen underrättelse kunnat erhållas om Brittas förra man soldaten Joseph Wessman vart levande, vilken för 8 år sedan av marcherat uti Pommern, men 18 augusti sistlidne hemkommen, och sig nu inställer, görandes följande berättelse, att sedan han för 8 år sedan som sagt är marscherade uti Pommern, blev han 1716 i Köningsberg fången under brandenburgaren, och där tvingat antaga krigstjänst, varuti han continuerade till 1 juni sistlidne då han fick sitt avsked och så begav sig hem, påståendes han nu få taga sin hustru bemälte Britta Gudmundsdotter igen till äkta, som han och i kyrkolagen har rätt till och ven consist Wexiönensis brev undertecknat 26 september 1722 även bifaller, varandes barnet framfött d 30 september 1722 och därefter dött; fördenskull i hänseende därtill att 1mo soldaten Wessman i 8ta års tid vart utrikes, och intet efter dess egen bekännelse givet till sin hustru någon efterrättelse om sitt tillstånd, som han ej heller kunnat, utan 2o blivit tvungen att antaga, tjänst under brandenburgaren till d 1 juni sistlidne, då han fick avsked, så att 3io Britta Gudmundsdotter i mening att Wessman var död låtit sig hava under äktenskapslöfte med soldaten Sven Lukasson, som blivit soldat efter Wessman och flyttat till soldattorpet där Britta bodde, dömer rätten i förmågo av höglofliga Kongl Göta Hovrätt resoript dat d 10 oktober 1710, att bör Sven Lukasson plikta efter 1694 års förordning lönskaläge 40 marker och Britta Gudmundsdotter för dito 20 marker samt efter 1686 års kyrkolag nu därpå vardera 1 söndag kyrkoplikt i Angelstad kyrka och så njuta absolution.

Relationer och barn

Gift 1714-01-19 i Rataryd, Angelstad (G).
Anna Gudmundsdotter.
Elin Josefsdotter. Född 1715-03-27 i N.Rataryd, Angelstad (G).
Gift.
Britta Gudmundsdotter. Född 1700.
Död i Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Maria Josefsdotter. Född 1723-11-26 i Ubbeboda, Vittaryd (G).
Knut Josefsson. Född 1726-06-16 i Ubbeboda, Vittaryd (G).
Gudmund Josefsson. Skräddaren
Bengt Josefsson.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.