Ansedel Måns Ingemarsson Hultenberg

1718?-1778

Soldaten
Född beräknat 1718.
Död 1778-04-07 i Enön, Södra Ljunga (G).
Måns Ingemarsson Hultenberg
Född beräknat 1718.
Död 1778-04-07 i Enön, Södra Ljunga (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1718.
Antagen som soldat nr 8 1741-06-01 i Hå, Hamneda (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift 1759 i Hå Storeg. soldat., Hamneda (G).
Kommenderad 1763 i Pommern.
Avsked som soldat nr 8 1764-09-01 i Hå, Hamneda (G).
Död 1778-04-07 i Enön, Södra Ljunga (G).
Dödsorsak: Bröstkvav
Kasserad på generalmönstringen i Karlskrona 1742-03-02, "den förekomna karlen kan icke gillas i avseende där till att han är mycket späd och svag, roten anskaffar en annan karl".
"Återinskriven på landskansliet i Växjö den 5 april samma år, men som det berättas han strax efter kassationen i Karlskrona blivit borttagen till båtsman och intet är till finnandes, utan vakant, denna samma Månst Hultenberg återigen funnen och enligt kungliga amiralitetsunderrättens dom av den 1743-03-29 återsatt för denna rote (gmr 1744 b.61).
Vid mönstring 1742-02-22 är antagandet angivet till 1741-06-01 (gmr 1742:2).
Vid mönstring i Pommern 1759 40 år gammal 20 tjänsteår och kallades Måns Ingemarsson Hultenberg (gmr 1759).
"Har tungt bröst, svag mage får avsked (gmr 1764 s.64).

1746 hösttinget 8 november nr 144.
Måns lämnade följande vittnesmål vid tinget.
Måns Hultenberg betygade att år 1743 1te juni undfick Sven Jacobsson uti Hamneda av Jacob Månsson till låns en banco sedel, men huru stor summa han innehöll, vet vittnet icke efter han ej såg så vidare än Hr captene löjtnant Marci, som på Rönäs fick samma sedel i avräkning på summan var med vittnet skulle lösas från båtsmanstjänsten och till soldat för Hås rote No 8 antagas, utlät sig att sedeln gick för halv sjuttonde daler 10 öre vitnet nämna varken koppar eller daler silvermynt.
Vittnet blev på Hr kommissariens begäran frågad om han på sitt samvete icke kan säga antingen berörde summa till 16 ½ daler bestod i koppar eller silvermynt? Vittnet svarade att han den tiden icke förstod sig därpå; men nu vet han att göra åtskillnaden.
Frågas vittnet huru mycket Hr captene löjtnanten antog denna sedel före? Svarande: Fyra daler silvermynt, bestod Sven där av i lön för vittnet, fem daler skulle vittnet själv bestå och en fyra dalers plåt med några vita styvrar fick Sven Jacobsson tillbaka, vittnesmålet upplästes och bejakades.

Relationer och barn

Gift 1745-01-27 i Enön, Södra Ljunga (G).
Bengta Persdotter. Född 1717.
Död 1780-02-10 i Enön, Södra Ljunga (G).
Kerstin Månsdotter. Född 1750-11-28 i Hå, Hamneda (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.