Ansedel Peter Björn

1697-1741

Föraren
Född 1697 i Småland.
Död 1741-11-30.
Peter Björn
Född 1697 i Småland.
Död 1741-11-30.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1697 i Småland.
Levde vid mantalsskrivning som ogift 1718 i Sundranäs, Annerstad (G).
Befordrad till 2:e förare 1718-10-20 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till 1:e förare 1719-06-30 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad från förares till furirs indelning 1722-11-26 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde omkring 1725 i Stackarp söderg., Torpa (G).
Befordrad till sergeant 1731-07-13 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde 1731-11.. i Rataryd, Angelstad (G).
Död 1741-11-30.
Var förare med 3 tjänseår vid mönstring 1721.

Kommenderad till Malmö 1740 (gmr 1740).

Var vid sin död ägare av 1/4 gård i N.Rataryds västergård som änkan Maria sålde 1744-03-21 för 240 daler silvermynt.

1725 hösttinget 25 oktober § 93.
För föraren manhaftig Petter Biörn uppå furir bostället Stackarp Södergård är för kort tid sedan, en kölna och badstuga under ett tak med spis och rök uppbränd samt i aska lagd, vilken skada nämndemännen Nils Josefsson i Ularp och Eskil Persson uti Gåsarp d 2 hujus [samma månad] besiktigat och funnit skäligt att värdera till 15 daler silvermynt, och alldenstund bemälte föraren närvarande bedyrar att samma eld varken av dess eget eller andras förvållande och vårdslöshet, så vida honom veterligt är timmat, därtill med nämnd och omstående allmoge, igenom deras enhälliga intygande, slikt även bevittna; fördenskull i förmågo av 37 Cap: B:B: El: tilldömes föraren Biörntill en lik byggnads åter ånyo upprättande vid omnämnde boställe att åtnjuta av häradets brandstods medel femton daler silvermynt, dock bör härutinnan högvälborne herr baron och landshövdingens hög gunstiga handräckning uti ödmjukhet tillitas.

Relationer och barn

Gift.
Maria Krok.
Isak Petersson. Född 1726-07-30 i Stackarp söderg., Torpa (G).
Britta Petersdotter. Född 1728-03-28 i Stackarp söderg., Torpa (G).
Peter Petersson.
Helena Petersdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.