Ansedel Staffan Ridderstedt

1692-1745

Löjtnanten
Född 1692-01-13.
Död 1745-09-03 i Bergsg., Annerstad (G).
Staffan Ridderstedt
Född 1692-01-13.
Död 1745-09-03 i Bergsg., Annerstad (G).
F Staffan Demitz Ridderstedt.
Född i Småland.
Död 1693-02-28.

   
 
   
 
M Katarina Lindelia.
Född 1650.
Död 1710.

MF Ambjörn Lindelius. 
 
MM Kerstin Andersdotter. 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1692-01-13.
Avancerad till löjtnant och transporterad 1718-10-25 från Generalmajor Ekeblads regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Avsked som löjtnant 1721-06-07 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Död 1745-09-03 i Bergsg., Annerstad (G).
Musketerare vid Elbingska infanteriregementet 1710.
Förare 1711 och sergeant samma år.
Fältväbel 1712 och fänrik 1713. Fånge och svårt sårad vid Tönningen samma år 16 maj.Införd även i dödboken för Torpa (Torpa CI:1 s.230 GID 848.13.92900).

1724 hösttinget 23 september § 27.
Uti den instämde saken emellan Sven Knutsson, Nils Nilsson i Ryd Östergård [Hamneda] och Måns Jacobsson i Elinge kärander och löjtnanten välborne herr Stephan Ridderstedt svarande, beträffande ersättning käranderne av svaranden fordrat för de penningar herr löjtnanten av dem emottagit, därför att han för deras rote soldat anskaffat, och däremot försäkrat karlen icke rymma skulle, som han dock något där efter gjordt och deras rote därigenom vakant blivit, framkommo parterna för rätten, angivandes att detta mål, dem emellan är förlikt, således att herr löjtnanten till rotebönderna vid sigfridsmässo tid nästkommande år betalar och förnöjer 40 daler silvermynt och de därefter honom uti ingen måtto hava att tilltala, vilken förlikning uppå parternas begäran med tingsrättens dom konfirmerad och stadfäst bliver.
Instämd till tinget av Jon Jonsson i Fårtorp 1726-06-10 i Sunnerbo (G).

1733 vintertinget 26 februari § 71.
Uppå löjtnanten välborne hr Staffan Ridderstedts ansökning, förordnas nämndemännen Nils Josepsson i Ularp och Eskil Persson i Gåsarp att i laga tid och vederbörandes närvaro förrätta laga husesyn på skattehemmanet Skäckarp mellangård ½, som han sig tillhandlat rättandes sig härvid efter lag och Kongl. Majts husesyns ordning av år 1681.

Relationer och barn

Gift 1721-02-21 i Annerstad (G).
Hedvig Juliana Vessman. Född 1704-06-23.
Död 1768-05-11 i Lagmansryd, Rydaholm (F).
Stefanus Ridderstedt. Född 1721-06-22 i Bergsg., Annerstad (G).
Död 1724-05-25 i Bergsg., Annerstad (G).
Fredrik Daniel Ridderstedt. Född 1723-09-01 i Bergsg., Annerstad (G).
Död 1724-01-28 i Bergsg., Annerstad (G).
Katarina Elisabet Ridderstedt. Född 1724-12-08 i Bergsg., Annerstad (G).
Död 1725-04-14 i Bergsg., Annerstad (G).
Kristina Ridderstedt. Född 1726-09-23 i Bergsg., Annerstad (G).
Död 1805-11-01 i Bräkentorp, Tutaryd (G).
Elisabet Katarina Ridderstedt. Född 1729-04-04 i Bergsg., Annerstad (G).
Lars Gustaf Ridderstedt. rightarrow.png Löjtnanten
Född 1731-12-29 i Bergsg., Annerstad (G).
Död 1771-05-21 i Lovisa, Finland.
Fredrika Ulrika Ridderstedt. Född 1735-03-18 i Bergsg., Annerstad (G).
Död 1735-05-21 i Annerstad (G).
Erik Ridderstedt. Född 1736-05-20 i Annerstad (G).
Död 1736-10-02 i Annerstad (G).
Fredrik Atanasius Ridderstedt. Löjtnanten
Född tvilling 1737-07-20 i Nöttja (G).
Död 1797-05-04 i Lagmansryd, Rydaholm (F).
Hans Fredrik Ridderstedt. Född 1740-10-19 i Bolmarö, Annerstad (G).
Död lögaredags afton 1740 i Kvarnen, Nöttja (G).
Begravd 1741-01-31 i Annerstad (G).
Beata Kristina Ridderstedt. Född 1742-06-22 i Prästg., Annerstad (G).
Alexander Ridderstedt. Född 1745-03-16 i Norrtorpa Högag., Torpa (G).
Död 1746-05-08.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.