Ansedel Benjamin Lundstedt

1755-1812

Profoss Pistolsmeden
Född 1755-11-21.
Död 1812-12-25 i Ekön, Hinneryd (G).
Benjamin Lundstedt
Född 1755-11-21.
Död 1812-12-25 i Ekön, Hinneryd (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1755-11-21.
Avsked som profoss 1788-06-12 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Antagen som profoss pistolsmeden på extra stat 1790-03-02 Övertelöjtnantens kompani.
Transporterad på linjeskeppet Äran mellan 1790-09-04 och 1790-09-16 från Sveaborg, Helsingfors till Karlskrona (K).
Flyttade 1799 från Sunnertorpa Backag., Torpa (G) till Hinneryd (G).
Död 1812-12-25 i Ekön, Hinneryd (G).
Dödsorsak: Kolik
Referens: Bouppteckning Sunnerbo härad FII:23 s.1819

Enligt fullmakt av den 16 juni 1785 blev jag antagen och förordnad till pistolsmed vid Kungl. Kronobergs infanteri regemente och överstelöjtnantens kompani samt tillträdde bostället och lönen år 1786, och som samma boställe då var alldeles i lägererväll? och öde, visas i med? ? attest, så att jag uti 3ne års tid måste göra uppodlingar och förbättringar, icke allenast på åker och äng, utan även på åbyggnaden, som då var ? av förruttnelse, vilket allt satt ? dryga utgifter och åsamkat mig skuld, sedan min lösa egendom blivit förskingrad, i brist av dess vedervärdiga för mig samt hustrus och barn, så vida jag i flera år ej haft minsta inkomst av bostället inom åker och äng blev förbättrat ifrån att ödehemman, som likväl nu hunnit yill den godhet att jag hoppas medelst den högstes välsignelse, samt flit och möda vinna min bärgning och ersättning för all den dryga kostnad och arbete jag hittills använt; men mitt olycksmått där ej ännu fullt, och då jag icke förställte mig någon fara, så är den som närmast och lika som ett stormande hav övervinner det starkaste skepp; ty sedan jag allenast nytjat förlidet års gröda, blev jag även skild ifrån lönen nästlidet år, och bostället påstås mig böra avstå nästa fardag och det allt utan det ringaste fel av mig vara begånget mindre anklagad och dömd för brott i tjänsten, som är likväl alla trogna undersåtares tryggaste i försvar under en så stor och nådig konungs lyckeliga regering, att först undersökes om förseelser finnes och sedan dömes efter beskaffenheten, och således kan ingen dömas ohörder; Fördenskull bönfaller jag i djupaste ödmjukhet med tårar i ögonen, att Herr Baron Hovmarskalken Överste och Riddaren Högrätteresliger tillåter mig vara bibehållen vid lön och boställe jag nu nyttjar och bebor i Stockholm? den 29 juni 1789
Benjamin Lundstedt

Hade vid mönstring 1806 21 tjänsteår. Var vid mönstring 1809 sjuk hemma.
Levde Sunnertorpa Backagård 1792 - 1796 där även en bror Erik Pettersson levde vid den tiden. Han omnämns i Benjamins bouppteckning som förmyndare och levde då i Bägaryd Torpa (G). Behållning att dela mellan barnen var 285 Rd 9 sk 6 rst i riksgälld.

Relationer och barn

Gift.
Kristina Kullberg. Född 1754.
Död 1801-12-15 i Ekön österg., Hinneryd (G).
Bengt Peter Benjaminsson Lundstedt. rightarrow.png Brukaren Pistolsmeden
Född 1785-01-13 i Jönköping (F).
Död 1835-07-11 i Ekön österg., Hinneryd (G).
Gunilla Kristina Benjaminsdotter. Född 1787-05-07.
Sara Katarina Benjaminsdotter. Född 1791-08-07 i Ekön, Hinneryd (G).
Död 1822-09-06 i Hinneryd (G).
Emerentia Benjaminsdotter. Född 1795-09-01.
Död 1835-07-28 i Linneberg Ekön österg., Hinneryd (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.