Ansedel Jonas Bengtsson Udd

1807-1871

Soldaten
Född 1807-12-18 i Kärret Hulje mellang., Berga (G).
Död 1871-05-16 i Snaryd Ubbeboda, Vittaryd (G).
Jonas Bengtsson Udd
Född 1807-12-18 i Kärret Hulje mellang., Berga (G).
Död 1871-05-16 i Snaryd Ubbeboda, Vittaryd (G).
F Bengt Jonasson.
Född 1780.


   
 
   
 
M Ingeborg Zachrisdotter.
Född 1776.


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1807-12-18 i Kärret Hulje mellang., Berga (G).
Antagen som soldat nr 138 1827-12-01 i Ubbeboda, Vittaryd (G).
Flyttade 1828 från Kärret Hulje mellang., Berga (G) till Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Intagen för stöld 1852-07-20 Kriminakvårdsanstalten, Växjö (G).
Frisgiven 1852-08-22 Kriminakvårdsanstalten, Växjö (G).
Avsked som soldat nr 138 1852-09-30 i Ubbeboda, Vittaryd (G).
Död 1871-05-16 i Snaryd Ubbeboda, Vittaryd (G).
Dödsorsak: Bröstlidande

1843 Sommartinget den 20 maj nNo 239.
Jämlikt Häradsrättens beslut sista ting företager hos rätten ånyo det under nr 129 i då hållne dombok antecknade målet emellan soldaten Sven Björn i Ekornarp kärande, samt soldaten Jonas Udd i Snaryd svarande, om skuldfordran; Och inställer sig därvid käranden genom nämndemannen Bengt Nilsson i Össlöv, men svaranden låter sig icke avhöra vadan kronolänsman Rundbergyrkar yrkarå honom ansvar.
I tingssalen närvarande Anders Petersson i Prästorp och Sven Mårtensson i Åby förklarar efter påseende av ifrågavarande skuldsedel att stilen därå liknar fullkomligt svarandens.Kärandens ombud yrkar att svaranden utan avseende å sitt föregivande att skuldsedeln vore inlöst, måtte åläggas in fria densamma och häradsrätten tillsade att vid tingets slut skulle meddelas.
Utslag.
Enär svaranden ålagt att lika med käranden detta ting utföra sin talan men icke en gång för sådant ändamål aktat nödigt ens iakttaga inställelse anser häradsrätten sig oförhindrad företaga saken till prövning; Och som den av käranden åberopade skuldsedeln finner av 2ne vittnen till riktigheten styrkt, samt svaranden icke styrkt sitt föregivande om redan erlagd betalning av föreskrivna beloppet eller del därav, varder jämlikt 9 Cap Handels Balken, Svaranden ålagt att, emot skuldsedelns återfående, till käranden genast betala fordrade tjugo riksdaler banko jämte 6 procent med bevillning minskad ränta därå från förfallodagen den 8 september 1842 tills likvid sker samt att med fem Riksdaler banko ersätta rättegångskostnaden.
För uteblivande under tinget utan anmält förfall varder svaranden fälld till försutne vitet 3 Riksadel 16 skilling banko. Konungens ensak, därav kronolänsman Rundberg njuter hälften.
Längd 5' 9" (gmr 1830). Anmäldes vara häktad för olovligt tillgrepp (gmr 1852). Udd har undgått uppenbar kyrkoplikt Växjö domkyrka 1852-07-22. Hade blivit dömd till 28 dagar för 1:a resan stöld för inbrott (Vittaryd AI:7 s.92).
Avkänt horsbrott 1852-08-15 med pigan Britta Stina Petersdotter i Hult norreg. men förenat sig med sin maka och lovat bättring.(Vittaryd AI:7 s.92).
Avförd ur rullorna för stöld (gmr 1855).
Enligt fångrullan dömd till 28 dagar vatten och bröd för första resan inbrott och första resan stöld och uppenbar kyrkoplikt. Samma akt omtalar att han lärde sig läsa av föräldrarna hos vilka han vistades till 13de året. Var sedan i skräddarelära till 16de året, varefter han tjänade som dräng till 20de året då han blev soldat.

Relationer och barn

Gift.
Inga Maria Vilhelmsdotter. Född 1810-07-03 i Älmelund, Vittaryd (G).
Död 1880-06-16 i Snaryd Ubbeboda, Vittaryd (G).
Karl Johan Jonasson. Född 1830-06-10 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Död ogift 1897-06-30 i Kärrag., Angelstad (G).
Maja Lena Jonasdotter. Född 1833-06-13 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Ingrid Stina Jonasdotter. Född 1834-11-07 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Salomon Jonasson. Född 1836-09-18 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Död 1916-01-03 i Älgdjurastock, Berga (G).
Johannes Peter Jonasson. Född 1840-01-01 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Död 1842-08-07 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Britta Stina Jonasdotter Arvidsson. Född 1843-01-10 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Död 1920-12-02 i Bolmen 39, Angelstad (G).
Johannes Jonasson. Född 1845-03-11 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Anders Magnus Jonasson. Född 1849-08-07 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Bengt Vilhelm Jonasson. Född 1853-11-05 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).
Död 1853-11-11 i Snaryd Ubbeboda soldat., Vittaryd (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.