Ansedel Erland Hederstierna

1770-1856

Generallöjtnanten
Född 1770-05-30 i Benestad, Alvesta (G).
Död 1856-09-16 i Osaby, Tävelsås (G).
Erland Hederstierna
Född 1770-05-30 i Benestad, Alvesta (G).
Död 1856-09-16 i Osaby, Tävelsås (G).
F Salomon Hederstierna.
Född 1726-05-23.
Död 1808-11-10.

   
 
   
 
M Johanna von Otter.
Född 1732-07-03.
Död 1802-03-01.

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1770-05-30 i Benestad, Alvesta (G).
Riddare av Kungliga Svärdsorden 1799-11-16.
Befordrad till överstelöjtnant i armén 1809-02-25.
Utnämnd till chef för 1810-05-15 Överstelöjtnantens kompani.
Utnämnd till chef för 9:de infanteribrigaden 1824-11-09.
Död 1856-09-16 i Osaby, Tävelsås (G).
Från rullor:
1773 förare vid Kungl. Majt eget värvade regemente.
1777 transporterad till Södermanlands reg.
1778 den 10 april sergeant den 31 aug. fänrik vid samma reg.
1786 den 12 april fänrik med lön.
1787 passerat graderna och gjort 5 månaders garnisonstjänst i Kristianstad, 1788 kommenderad till Finland och genast antagen till adjutant hos generallöjtnanten m.m. baron Seigroth, under vilken tjänstgöringen gjort 1788 och 1789 årens kampanjer, samt bevistat tåg under förefallande krigstillfälligheter i synnerhet reträtten från Likala den 21 juli sistnämnde år.
1789 den 7 juli löjtnant med lön och den 22 sept. samma kapten i armén.
1790 bevistat affären vid Korhois den 6 maj. Reträtten därifrån till Villekalla jämte de därpå följande mindre mindre affären.
1791 kommenderad som stabsadjutant och gjort tjänst hos fördelningsgeneralen för arméns norra fördelning.
1795 d 17 nov genom byte erhållit regementskvartermästarindelning vid Kronobergs regemente.
1797 kommenderad med regementet till paradering och vakthållning i Karlskrona.
1798 den 5 april major i armén och överadjutan hos konungen.
1798 den 20 dec. fått kompani.
1799 den 16 nov. nådigt utnämnd till Riddare av Kungl. Svärdsorden.
1803 den 30 jan. major i reg. med beräknande av lön från d. 5 april 1789.
1805 varit tjenstgörande adjutant hos fördelningsgeneralen campementet på Bonarpshed i Skåne.
1805 och 1806 kommenderad i Pommern chef för 600 man av regementet.

Från Svenskt biografiskt handlexikon:
Sedan H. från sitt åttonde år burit krigarens uniform såsom fänrik vid Södermanlands regemente, byttes omsider leken iallvar, då han vid 1788–90 års krig kommenderades som stabsadjutant hos generalerna von Siegroth och von Platen.
Under fälttåget utnämndes han till löjtnant i regementet och kapten i armén och var, när kriget mot Rysslandånyo utbröt 1808, förste major vid Kronobergs regemente. Med utmärkelse deltog han i detta olyckliga krig, liksom sedermera i tyska fälttåget 1813 och –14, under hvilket han, ehuru blott med öfverstlöjtnants indelning, utnämndes till generalmajor.
Först 1816 blef H. chef för Kronobergs regemente, chef för 9:e infanteribrigaden 1824 och för 6:e infanteribrigaden 1825. 1830 befordrad till generallöjtnant, undfick han två år därefter förordnande såsom president i krigskollegium och utnämndes 1833 till generalbefälhafvare i andra militärdistriktet. Serafimerriddare, hedersledamot af Krigs-vet.-akad, m. m.

Död på Osaby i Småland d. 16 sept. 1856.

Om namnet någonsin passat till personen, var det visserligen general H:s, ty just hedern var hufvuddraget i hans skaplynne. Under sina sista lefnadsår utarbetade han en själfbiografi – tryckt 1857, under titel: Anteckningar under lugnet efter en lång och omskiftande tjänst- och lefnadsbana af E. H. – hvilken utgör en trogen afspegling af en ädel karaktär och meddelar intressanta drag från de fälttåg, i hvilka författaren deltagit.

Källa: Svenskt biografiskt handlexikon

Relationer och barn

Gift 1800-09-09 i Markie, Anderslöv (M).
Maria Sofia Wrangel von Brehmer. Född 1771-09-10.
Johanna Wilhelmina Hederstierna Posse. Född 1801-06-30 i Osaby Säteri, Tävelsås (G).
Död 1878-05-29 i Bergkvara, Bergunda (G).
Salomon Hederstierna. Född 1802-09-04 i Osaby Säteri, Tävelsås (G).
Död 1805-02-21 i Osaby Säteri, Tävelsås (G).
Carolina Sofia Hederstierna. Född 1807-08-24 i Osaby Säteri, Tävelsås (G).
Död 1808 i Osaby Säteri, Tävelsås (G).
Anna Maria Hederstierna. Född 1808-11-25 i Osaby Säteri, Tävelsås (G).
Död 1877-07-21 i Osaby Säteri, Tävelsås (G).
Catarina Charlotta Hederstierna. Född 1810-12-25 i Osaby Säteri, Tävelsås (G).
Död 1843-11-20 i Norrköping (E).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.