Ansedel Karl Jonasson Lydig

1777-1844

Soldaten
Född 1777-04-03 i Ärnanäs, Tannåker (G).
Död 1844-07-20 i Sjötorp Kärringe, Angelstad (G).
Karl Jonasson Lydig
Född 1777-04-03 i Ärnanäs, Tannåker (G).
Död 1844-07-20 i Sjötorp Kärringe, Angelstad (G).
F Jonas Magnusson.
Född 1733.
Död 1799-07-19 i Ärnanäs, Tannåker (G).

   
 
   
 
M Marta Karlsdotter.
Född 1737-04-03.
Död 1808-04-27 i Ärnanäs, Tannåker (G).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1777-04-03 i Ärnanäs, Tannåker (G).
Flyttade enligt attest 330 1802 från Ärnanäs, Tannåker (G) till Lillarp, Annerstad (G).
Antagen som soldat nr 96 1803-02-16 i Lillarp, Annerstad (G).
Återkommen ur fångenskapen 1810-02-12.
Levde vid mantalsskrivning som gift 1811 i Lillarp soldat., Annerstad (G).
Mönstrad 1812-02-25 i Ljungby (G).
Kallad Lars Jönsson Lydig och hade medalj för tapperhet i fält vid mönstring 1815-03-16 i Nygård, Ryssby (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift 1820 i Lillarp soldat., Annerstad (G).
Avskedad som soldat nr 96 1822-06-24 i Lillarp, Annerstad (G).
Flyttade 1822 från Lillarp soldat., Annerstad (G) till Kärringe Arvidsg., Angelstad (G).
Levde som avskedad soldat 1840 i Arvidsgård Kärringe, Angelstad (G).
Död 1844-07-20 i Sjötorp Kärringe, Angelstad (G).
Dödsorsak: Slag
Var kommenderad i Pommern vid mönstring 1806 (gmr 1806) och fånge på Åland 1809 (kmr 1809).
"Återkommen från fångenskapen den 1810-02-12" (kmr 1812:1).
Kallades Jonasson Lydig vid husförhör 1813 i Annerstad (Annerstad AI:5 s.86).

Längd 5' 10 1/4". Har S.M. för tapperhet i fält. Får avsked för gikt i höftlederna och oförmögenhet att marchera enligt läkarens intyg (gmr 1822).

Behållningen vid andra hustruns bouppteckning var behållningen 10 rdl 43 sk i banco.

Sunnerbo härads vinterting 3 mars 1825 nr 242.
Karl stämde Abraham Jonsson i Bolmstad med påstående att som käranden med sin första hustru Kerstin Samuelsdotter havit 2ne barn, vilka nu mera med döden avgått, men dess förinnan efter deras morbroder i arv tillfallit 1200 daler Rgs vilka medel den såsom tillförordnad förmyndare emottagit och innehar; det måtte altså bemälte Abraham Jonsson dömmas skyldig till käranden genast betala av förut nämnde summa kärandens efter förut bemälte 2ne ägande arvs andel.
Vid målets företagande infinnet sig Parterne personligen.
Käranden inger den efter sin förra Hustru Kerstin Samuelsdotter den 25 juli 1812 förättade Bouppteckning, därav intages:
att käranden med nämnde sin Hustru havit 4ra barn, Anna, Ingegerd, Märta och Britta.
Samt andrager att dottren Anna dog för 2 år sedan och dottern Britta för omkring 12 år sedan.
Det upplyses och medgives av svarande sidan att alla 4ra barnen av deras morbroder Börje Andersson i Flahult i arv bekommit 200 Rd Rgs, efter Döttrarna Annan ochBrittas död deras andelar 100 Rd borde fördelas till 2/3 delar på Fadren och 1/3del på de dödas syskon, men förklarar förmyndaren det han ej utom H Rättens Dom till sin framtida säkerhet, kan något sådant arv åt käranden och barnens fader utgiva.
Hr Rätten avsades: Att emedan det är vordet upplyst och å svarande sidan medgivit, att kärandens 4 st barn med förra giftet efter Börje Andersson i Flahult i arv bekommit 200 Rd Rgs och att de 2ne döttrarne Anna och Britta avlidit, vars andelar 100 Rd komma till att delas emellan käranden och hans med förra Hustrun ännu levande Döttrar Ingjerd och Märta. Altså prövar Hdr Rätten lagligt, med stödav 3 Cap 2§ Ärfda Balken förordnadet skall käranden Carl Lydig till 2/3 ärva sina barn, med 66 Rd 32 sk Rgs, vilka Anders Jonsson skall till käranden genast utgiva.

Relationer och barn

Gift 1798-10-14 i Berga (G).
Kerstin Samuelsdotter. Född 1771.
Död 1812-07-02 i Lillarp soldat., Annerstad (G).
Anna Karlsson. Född 1800-08-25 i Ärnanäs, Tannåker (G).
Död 1822-02-26 i Lillarp, Annerstad (G).
Ingegerd Karlsdotter. Född 1802-07-16 i Ärnanäs, Tannåker (G).
Död 1881-02-03 i Traryd (G).
Marta Karlsdotter. Född tvilling 1811-08-21 i Lillarp, Annerstad (G).
Britta Karlsdotter. Född tvilling 1811-08-21 i Lillarp, Annerstad (G).
Död 1812-08-02 i Lillarp soldat., Annerstad (G).
Gift 1815-02-05 i Lillarp soldat., Annerstad (G).
Kerstin Andersdotter. Född 1788 i Berg (G).
Död 1832-02-12 i Sjöatorp Kärringe Arvidsg., Angelstad (G).
Britta Stina Karlsdotter. Född 1816-10-01 i Lillarp soldat., Annerstad (G).
Död 1873-03-22 i Gudmuntorp (M).
Jonas Karlsson. Född 1818-08-08 i Lillarp soldat., Annerstad (G).
Död 1821 i Lillarp soldat., Annerstad (G).
Sara Karlsdotter. Född 1821-04-05 i Lillarp soldat., Annerstad (G).
Död 1872-10-31 i Byag., Annerstad (G).
Anna Karlsdotter. Född 1829-03-28 i Sjöatorp Arvidsg. Kärringe, Angelstad (G).
Död 1829-08-12 i Arvidsg. Kärringe, Angelstad (G).
Gift 1832-12-30 i Angelstad (G).
Britta Svensdotter. Född 1799-02-21 i Assaretorp Stora Dannäs, Dannäs (F).
Död 1840-05-25 i Arvidsgård Kärringe, Angelstad (G).
Sven Johan Karlsson. Född 1834-09-14 i Sjöatorp Kärringe Arvidsg., Angelstad (G).
Död 1902-04-28 i Östenstorp, Angelstad (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.