Ansedel August Johannesson Frits

1853-1943

Distinktionskorpralen
Född 1853-01-12 i Lindsberg Lindshult, Nöttja (G).
Död 1943-01-11 i Åkaren 14, Ljungby (G).
August Johannesson Frits
Född 1853-01-12 i Lindsberg Lindshult, Nöttja (G).
Död 1943-01-11 i Åkaren 14, Ljungby (G).
F Johannes Isaksson.
Född 1814-08-26 i Hånger storeg., Ljungby (G).


FF Isak Eliasson Kvist.
Född 1783-10-27 i Tuna lilleg., Ryssby (G).
Död 1850-04-28 i Varebacken Hedenstorp, Angelstad (G).


FFF Elias Jaensson.
Född 1752-12-10 i Fallnaveka.
Död 1820-07-07 i Ledet Össlöv, Berga (G).


FFM Juliana Vasser.FM Ingeborg Petersdotter.
Född 1780-03.. i Berga (G).
Död hos dottern Helena Kristina 1844-08-23 i Kyrkoled Stavsjö söderg., Angelstad (G).

 
 
M Katarina Erlandsdotter.
Född 1817-12-09 i Angelstad (G).


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1853-01-12 i Lindsberg Lindshult, Nöttja (G).
Antagen som soldat nr 25 1870-04-02 i Balkarp söderg., Nöttja (G).
Flyttade 1873 från Bölminge söderg., Nöttja (G) till Balkarp söderg. soldat., Nöttja (G).
Flyttade 1874 från Balkarp söderg. soldat., Nöttja (G) till Brödraberg Ågården, Nöttja (G).
Flyttade 1880 till Balkarp söderg. soldat., Nöttja (G).
Flyttade 1883-10-12 från Balkarp söderg. soldat., Nöttja (G) till Eriksberg Rya, Torpa (G).
Flyttade 1888-11-10 från Eriksberg Rya, Torpa (G) till Bolmaryd söderg. soldat., Nöttja (G).
Flyttade 1891-10-30 från Bolmaryd söderg. soldat., Nöttja (G) till Grönadal Balkarp Bäckag., Nöttja (G).
Avsked som soldat nr 25 1903-09-08 i Balkarp söderg., Nöttja (G).
Erhöll underhåll beräknat från 1903-10-01.
Flyttade 1912-11-20 från Grönadal Balkarp Bäckag., Nöttja (G) till Ljungby (G).
Död 1943-01-11 i Åkaren 14, Ljungby (G).
soldater_22134ex_und.jpg
Vid mönstring 1873 redovisad som timmerman.
Var vid generalmönstring 1876-06-13 kommenderad till underbefälsskolan i Karlsborg (R)(gmr 1876). Längd 5' 9" (gmr 1882).
Avskedspass:
Vid generalmönstring denna dag med Ljungby kompani af Kongl.Kronobergs regemente har distinktionskorpralen N:o 25 Fritz före antagandet i krigstienst benämnd August Johannesson tjenande för roten N:o 25 i Nöttja socken af Kronobergs län ,hvilken distinktionskorpral är född den 12 januari 1853 i Nöttja socken af nämnda län och varit i tjenst vid regementet sedan den 2 april 1870, erhållit på grund af uppnådd pensionsålder afsked med det vitsord, att han under tjenstetiden sig utmärkt väl skickat. Fritz utnämndes den 29 september 1876 till vice korpral, den 28 juli 1882 till korpral och den l5 december 1898 till distinktionskorpral och benådades med svärdsmedalj den 21 januari 1902.
Och är han jemlikt gällande stadganden till underhåll genast från Wadstena Krigsmannakassa berättigad, hvadan han kommer att blifva till sådan förmåns erhållande i behörig ordning anmäld.
Generalmönstringsplatsen Kronobergshed den 8 september 1903.
G.Bråkenhielm, Generalmönsterherre. M? Kruger.

Arméns pensionskassa 1902-1904.
Distinktionskorpralen August Fritz (Johannesson), född den 12 januari 1853, tjänt utmärkt väl sedan den 2 april 1870, utnämnd vicekorpral 29 september 1876, korpral 28 juli 1882, distinktionskorpral 15 december 1898, svärdsmedaljör 21 januari 1902, avsked den 8 september 1903. Underhåll beräknas från den 1 oktober 1903.
Pension klass 3 om 36 + 24 kronor årligen.
soldater_22134pens.jpg

Relationer och barn

Gift 1872-11-19 i Bölminge , Nöttja (G).
Josefina Johansdotter Nöjd. Född 1851-02-10 i Nöttja söderg. soldat., Nöttja (G).
Död 1928-05-20 i Gästgivareg., Ljungby (G).
Karl Albert Fritsell. Skräddaren
Född 1873-01-02 i Bölminge Lövingshult, Nöttja (G).
Död 1873-01-06 i Bölminge Lövingshult, Nöttja (G).
Johan Valentin Fritsell. Skräddaren
Född 1873-12-19 i Balkarp, Nöttja (G).
Död 1949-11-22 i Ljungby (G).
Selma Maria Frits. Född 1875-08-04 i Ågård, Nöttja (G).
Karl Henrik Frits. Född 1877-07-12 i Ågård, Nöttja (G).
Död 1883-07-09 i Eriksberg Rya, Torpa (G).
Gustav Adrian Frits. Född 1879-07-03 i Brödraberg, Nöttja (G).
Död 1890-07-05 i Bolmaryd söderg. soldat., Nöttja (G).
Klas Bernhard Fritsell. Född 1881-08-12 i Balkarp, Nöttja (G).
Död 1883-07-14 i Eriksberg Rya, Torpa (G).
Henning Edvard Fritsell. Skräddaren
Född 1883-05-16 i Eriksberg Rya, Torpa (G).
Klara Anette Frits Bäckström. Född 1885-04-11 i Eriksberg Rya, Torpa (G).
Död 1938-09-27 i Åkaren 11, Ljungby (G).
Karl Frits. Född 1887-05-03 i Eriksberg Rya, Torpa (G).
Död 1887-05-08 i Eriksberg Rya, Torpa (G).
Agda Settina Frits. Sömmerskan
Född 1888-07-19 i Eriksberg Rya, Torpa (G).
Död 1974-05-16 i Ljungby (G).
Gustav Adrian Fritsell. Skräddaren
Född 1890-06-24 i Bolmaryd söderg. soldat., Nöttja (G).
Ernst Maurits Frits. Skräddaren
Född 1891-12-28 i Grönadal Balkarp Bäckag., Nöttja (G).
Död 1972-04-04 i Jönköping (F).
Artur Julentin Fritsell. Skräddaren
Född 1895-01-09 i Grönadal Balkarp Bäckag., Nöttja (G).
Död 1965-10-10 i Brämareg., Göteborg (O).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.