Ansedel Håkan Nilsson

Soldaten Musketeraren
Håkan Nilsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 80 (277) 1686 i Skrinhult, Odensjö (G).
Levde vid mantalsskrivning som ogift 1686 i Skrinhult, Odensjö (G).
Roten hade 1686 nr 277. "Håkan Nilsson i Skrinhult av Calm: läns besparde knektar" (gmr 1686).

1699 Sunnerbo sommarting.
Länsman Johan Schieder för rätten angav soldaten Håkan Nilsson i Skrinhult gift man, som för 12 år sedan ifrån Kalmar regemente till Kronobergs läns infanteri transporterat bliven, för det han med ett ogift kvinfolk Johanna Joensdotter på Sundranäs och krono hordoms last förövat, föregivandes han förlidet år där nere på orten varit, och hans hustru genom lägesmål sig försett, att han på det sättet bliven ifrån henne skild men hade till detta sitt angivande intet bevis om laga skillnad att framte [framvisa].
Resol:
Såsom soldaten Håkan i Skrinhult för rätten tillstått och bekänt att han med kånan Johanna Joensdotter olovlig samman gång förövat, och eljest sitt angivande om dess hustrus förhållande ej bevisa gitter dy dömde rätten Håkan böra för enfallt hor plikta 80 daler samt konan Johanna 40 daler. Och dess utan bägge exemplar kyrkoplikt undergå men efter de intet hade att böta med pliktade de corporaliter [kroppsstraff].
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.

Upptagen på sjuklistan 1 december 1699, då han"klagar sig ont av torrvärk i knän och det ena benet."

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.