Ansedel Jakob Nilsson

Soldaten Musketeraren
Jakob Nilsson


F Nils ?.   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 77 1696-11-17 i Vret, Odensjö (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.

1700 Sunnerbo vinterting.
Gudmund Nilsson i Vret köpt av Jakob Nilsson i Almesjö och Unnaryd socken, tre broderlotter av ¼ uti östregård Vret som han både ärvt och köpt, för 15½ riksdaler var broderlotten, till hopa 31 riksdaler. Brev d 19 juni 1698 uppbjudes första gången.

1701 Sunnerbo höstting 5 oktober.
Samma dag presenterades i rätten ett medh wittnen ratificerat kiöpebref de dato d 19 juny Ao 1698 af Jacob Nilsson i Allmesiö och Brodde Andersson i Löckna utgifvit och underskrefvet der uti de till stå och bekienna sig havfa af fry villja och berådde mode försållt till erlig danneman Gundmund Nilsson i Vret tvenne broderlåtter af en fierding uti Östra Vret, för 31 Riksdaler Courant förutan en broderlott bemälte Gudmund uti berörde fierding ärft, att han igenom arv och köp är ägare till tre broderlotter i en fierding av Östra Vret där på sköte beviljat blev.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Mantalsskriven som gift knekt 1703 i Vret Västerg. soldat., Odensjö (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift soldat 1707 i Vret soldat., Odensjö (G).
"Av roten inställden 1696-11-17 för Lars Knutsson som är rymd" (gmr 1697).
Hustrun vistades 1703 B?hult Unnaryd socken.

Domboken Sunnerbo vinterting 1706 § 88.
Gudmund Nilsson i Vret uppå sin broders Jacob Nilssons vägnar soldat för Vret, framvisade i rätten dess brev de dato Kiempnou d 6 maj 1705 som förmäler, att han efter assignativa och förskrivning d 17 febr 1705 skulle infordra av dess broders hustru Johanna Larsdotter 16 daler silvermynt, Men han samma skuld ej acceptera vill, emedan han i så stor skuld tillförende berättar sig vara fördjupat, att icke vet därutinnan någon tillgång; Alltså lemnas detta för denne gången så vida, som kreditorer kan framledes med sin debitore närmare här om korrespondera.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.