Ansedel Anders Persson

Trumslagaren Soldaten
Anders Persson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Levde som 1:e trumslagare 1697 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Med vid mönstring som 1:e trumslagare 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring som 1:e trumslagare 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Med vid mönstring som 1:e trumslagare 1701-06-15 i Greifswald, Tyskland.
Med vid mönstring som 1:e trumslagare 1702-01.. i Stade, Tyskland.
Med vid mönstring som 1:e trumslagare 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring som 1:e trumslagare 1702-07-26 i Damm, Tyskland.

1698 vintertinget.
Trumslagaren Anders Persson i Björkön klagar till Joen Persson i Norret å krono, angående en häst han av Joen för 7 daler silvermynt köpt, den korporalen Nils Nilsson i Torarp "såsom uti Blekinge och Östra härad stulen" honom från händt, anhållandes trumslagaren att även att Joen för sin utlagde peng, vederbörlig satisfaktion.Såsom svarande Joen Persson sig för rätten sisterade föregivandes sig hava både den tillika och en annor häst av en man Per Andersson i Kopparmåla benämnd för 18 daler silvermynt sig tillhandlat, där på nu till betygen Joen intet bevis hade att framta. Korporalen eljest berättandes som hade Joen Persson förlikning honom tillbudit.
Resolutio.
I mangel både av vitttne, som och i hänseende till Korporalen, samt Joen Persson ansökning om delation, blev med utslag i saken till en annan tid differerat. Emellertid åligger korporalen, att hålla trumslagaren som hästen köpt skadelös.
Var kommenderad trumslagare vid mantalsskrivning 1700-1707 och gift.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.