Ansedel Abraham Lemchen

1702-1777

Mönsterskrivaren
Född 1702 i Småland.
Död 1777-12-05 i Annerstad (G).
Abraham Lemchen
Född 1702 i Småland.
Död 1777-12-05 i Annerstad (G).
F Mattias Lemchen.
Född 1678.
Död 1745.

FF Joakim Lemchen.
Född 1645.
Död 1698 i Skeens norreg., Annerstad (G).

 
 
FM Maria Kristofersdotter Fiedler.
Född beräknat 1652.
Död 1720-03-31 i Skeen, Annerstad (G).

 
 
M Maria Elisabet Berggren.MF Andreas Petri Berggren.
Född 1651-07.. i Gränna (F).
Död 1707-03-13 i Annerstad (G).

 
 
MM Gunilla Osaengia.
Född 1657-07-25 i Annerstad (G).
Död 1733-04-23 i Annerstad (G).


MMF Jöran Osaengius.
Född 1614-02-20 i Annerstad (G).
Död 1672-05-18 i Annerstad (G).


MMM Estrid Petrusdotter Psilander.
Född i Virestad (G).


Levnadsbeskrivning

Född 1702 i Småland.
Elev 1717 i Växjö skola, Växjö (G).
Studenst 1729 i Lund (M).
Antagen som mönsterskrivare 1736-06-19 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde vid mantalsskrivningen som gift 1744 i Bohult, Odensjö (G).
Erhållit avsked 1745-12-01 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde 1747 i Bohult, Odensjö (G).
Skriven vid mantalsskrivning 1748 i Skeens Jönsag., Annerstad (G).
Levde omkring 1750 i Skeens Norreg., Annerstad (G).
Levde vid mantalsskrivning som utfattig 1768 i Skeen Norreg., Annerstad (G).
Död 1777-12-05 i Annerstad (G).

Var smålänning och född 1713 enligt rullan (gmr 1744) men enligt hfl i Annerstad (AI:2 s.176) född 1705 och enligt (AI:2 s.452) 1702. Var enligt dödboken vid sin död 75 år gammal.
Vid mönstring 1740 sjuk hemma enligt attest 1740-06-23 (gmr 1742:1). Hemma i landet (gmr 1742:1).
Enligt svärmoderns bouppteckning fick inte Abraham lyfta hustruns arv vilket skulle förvaltas av hennes bröder och sparas till nödvändiga behov.

1741 vintertinget 7 mars nr 121.
Mönsterskrivaren välbetrodde Abraham Lemchen har lagligen instämma låtit, och igenom dess befullmäktige tingsnotarien Lars O Barsk tilltalte Jöns Andersson i Oshult för 1739 års husbonde skatt av Groryd som sedan efter stämningens undförande 4 daler silvermynt betalte äro, innestår till 11 daler 9 öre 5 penningar silvermynt; och alldenstund svaranden slikt nu erkände, ty förpliktas han desse 11 daler 9 öre 5 penningar silvermynt tillika med kärandens använde rättegångskostnad 1 daler 8 öre silvermynt förnöja och betala.

1741 vintertinget 7 mars nr 122.
Till utbekommande av innestående skatt för Groeryd 16 daler 31 öre silvermynt, hade mönsterskrivaren välbetrodde Abraham Lemchen instämt och igenom dess ombud tingsnotarien Hr Lars O Barsk till kärande Jon Olofsson i Sånna, vilken och samma skuld och ej förneka kunde; varför han härigenom, ådömes dessa 16 daler 31 öre jämte för förorsakad rättegångs omkostnad 1 daler 8 öre silvermynt till käranden leverera och förnöja.

1741 vintertinget 7 mars nr 123.
Efter föregången stämning kärande igenom tingsnotarien Hr Lars O Barsk mönsterskrivaren välbetrodde Abraham Lemchen till fjärdingsmannen Jacob Persson i Torseryd, för det han den eftergiven restlängd uppburne korporals hjälp av några rotar i Odensjö socken till 5 daler 7 öre silvermynt, ej till mönsterskrivaren skall avlevererat. Och emedan svaranden denna uppbörd vidgick av honom skedd vara; Ty bliver han här medelst förpliktad slike upptagne 5 daler 7 öre silvermynt forderligast från sig leverera borandes och kärandens tillskyndade rättegångs kostnad honom förnöja med 1 daler 16 öre silvermynt.

1756 Sunnerbo vinterting 11 februari § 7.
Abraham sålde 1/4ing i Annerstad Byagård till Petter Stockenberg enligt köpebrev daterat 1753-06-12.

Relationer och barn

Gift 1743-04-06 i Skeen, Annerstad (G).
Vigdes 4:de dag påsk.
Anna Maria Lemchen. Född 1723-07-07 i Annerstad (G).
Död 1781-02-11 i Skeen, Annerstad (G).
Mattias Lemchen. Pappersmakargesällen
Född 1747-03-05 i Bohult, Odensjö (G).
Död 1829-04-04 i Liag. Skeen, Annerstad (G).
Maria Lemchen. Född 1750-10-18 i Skeens norreg., Annerstad (G).
Död av lungsot 1804-12-22 i Skeen, Annerstad (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.