Ansedel Per Nannesson Bolmgren

1705-1786

Soldaten
Född 1705-05-14 i Kråkshult, Vrå (G).
Död 1786-09-22 i Kråkshult, Vrå (G).
Per Nannesson Bolmgren
Född 1705-05-14 i Kråkshult, Vrå (G).
Död 1786-09-22 i Kråkshult, Vrå (G).
F Nanne .   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1705-05-14 i Kråkshult, Vrå (G).
Antagen som soldat nr 28 1726-08-26 i Bolmaryd Byag., Nöttja (G).
Avsked som soldat nr 28 1740-07-10 i Bolmaryd, Nöttja (G).
Antagen som soldat nr 28 1741-02-19 i Bolmaryd, Nöttja (G).
Avsked som soldat nr 28 1744-10-29 i Bolmaryd, Nöttja (G).
Död 1786-09-22 i Kråkshult, Vrå (G).

1726 hösttinget 22 oktober § 125.
Samma dag ingavs i rätten en av Per Håkansson och Per Månsson Bolmgren under skriven förliknings skrift dat d 17 hujus [samma månad] och bevittnad av Måns Persson i Bjerseryd, Per Persson, Tuved Bergström och Gudmund Torsson ibidem, som sålunda lyder bekännavi oss undertecknade Per Håkansson i Kråkshult [Vrå] och Per Månsson Bolmgren soldat för Bolmaryd i Nöttja socken, att vara således förlikte angående 1/8 skattejord i Kråkshult, som bemälte Per Bolmgren haver arvslott uti; alltså emedan Per Håkansson bebor samma 1/8, så lämnar soldaten Per Bolmgren honom fritt att bebo bemälte jord ännu uti trenne års tid, så lovade Per Håkansson att bygga och reparera på hus och gärdesgård förser xxxx nu som tillförne, och enär som de 3 åren äro förbi, så klandra på bemälte jord ej eller hans barn eller efterkommande, efter som soldaten haver arvslott till den samma, så haver jag Per Håkansson bekommit av Per månsson 9 daler silvermynt för den åttingen uti Kråkshult, som vi med våra namn sanfärdeligen betygom att blivandes denna förenings skrift på begäran efter behörigt uppläsande uti protokollet anförd.

1727 sommartinget 13 juni No 133.
Såsom soldaten Per Nannesson i Kråkshult och pigan Elin Andersdotter i Viggåsa, uppå kronolänsman välaktad Petter Hultmans anklagande frivilligt tillstå: det de under äktenskaps handel flytt tillsammans och med var annan någon tid tillhopa bott; fördenskull och som sådant icke allenast är stridande emot Kongl kyrkolagen de anno 1686 utan och emot högt de landshövdinge ämbetets allmänt publicerade förbud, ty på dömas att som förbuds brytare härföre plikta sina 40 marker silvermynt.
Vid mönstring 1728 "har fått Kungl. Krigskollegie avsked. Åter antagen är god" (gmr 1728).
Per fick avsked vid mönstring i Malmö 1740-07-10 "blivit lårbruten i Landskrona på arbetet odugel. får avsked" kallades Pehr Månsson Bolmgren (gmr 1740).
Efter intyg av regementsfältskären Säf åter blivit antagen vid roten 1741-02-19 (gmr 1742:2).
Avsked vid besiktningsmönstring i Nygård 1744. "Efter herr oficerarnes underrättelse har denna karl prakticerat sig till avsked vid generalmönstringen i Malmö och blivit därefter tagit städja av samma rote samt årlig lön 30 Daler smt roten med officerarnas stå för honom avsked vilket och beviljas (gmr 1744).
Kallades Per Bolmström vid sonen Gummes födelse.
Sunnerbo smpr 1738 VTNr 17.Under bewittnande af comministernhr Mathias Ling, Bengt Jonsson iYxnalt, Gunne Andersson i Prisebo-da och Per Swensson i Kränkeboda,tilstå Per Nannesson och thess hus-tru Kierstin Gunnesdotter i Kråqshultgenom salubref d 31 october 1737, atthe til Per Bengtsson och thess tro-sid 27 vlofvade fästemö Anna Gunnarsdo-ter uplåtit och försåldt thes skatte-rättighet 1/6 del uti Kråqshultagård för 100 cr smt … osv1 gg

Relationer och barn

Gift 1730-01-05 i Vret, Odensjö (G).
Kerstin Gudmundsdotter. Född beräknat 1694.
Död 1743-05-28 i Kråkshult, Vrå (G).
Nanne Persson. Född 1730-04-06 i Kråkshult, Vrå (G).
Död 1816-05-30 i Slättevrå, Vrå (G).
Ingeborg Persdotter. Född 1732-10.. i Kråkshult, Vrå (G).
Gumme Persson. Född 1737-04-24 i Kråkshult, Vrå (G).
Gift 1744-02-19 i Kråkshult, Vrå (G).
Johanna Hansdotter. Född beräknat 1718-01...
Död 1745-02-21 i Kråkshult, Vrå (G).
Gift 1746-04-02 i Vrå (G).
Elin Månsdotter. Född beräknat 1702.
Död 1784-04-19 i Kråkshult, Vrå (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.