Ansedel Lars Nilsson

Lars Nilsson


     
 
   
 
M Anna Persdotter.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Antagen som soldat nr 97 i Berghem Bergsg., Kånna (G).
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1707 i Berghem Bergsg. soldat., Kånna (G).

Domboken för Sunnerbo sommarting 1708 § 83:
Änkehustrun Anna Persdotter från Berghem på sin son soldaten Lars Nilsson för Berghems rote vägnar, talar till han trolovade fästmö Kerstin Persdotter, för det hon emot sonens tillstånd vill förvägra modern åtnjutande av halva soldattorpet; Däremot berörde Kerstrin i rätten framvisade benämnde soldats henne tillskrivna brev de dato d: 3 oktober 1707 medelst vilket hon sustinerar [bibehåller] torpet för sig allena få behålla.
Resoh:
Parterna i denna sak sins emellan således förlikades att de innevarande år hälften vardera av torpets gröda åtnjuta som man närmare kunskap ifrån soldaten inhämta kan, då de sig efter hans disposition rätta bör.

Relationer och barn

Före äktenskapet.
Kerstin Persdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.