Ansedel Jon Persson

Jon Persson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten Musketeraren
Antagen som soldat nr 50 (247) 1682 i Kränkeboda, Vrå (G).
Levde vid mantalsskrivning som ogift 1686 i Kränkeboda, Vrå (G).
Avsked som soldat nr 50 på grund av bråck 1695-04-03 i Kränkeboda, Vrå (G).
Roten hade 1686 nr 247.

1695 Sunnerbo sommarting 19 juni nr 79.
Länsmannen Nils Jonsson, för rätten anklagade soldaten Joen Persson i Kränkeboda, för olovligt köttbeblandelse med för detta oberyktat piga Ingrid Persdotter i Slättevrå, vilket bägge sin begångna synd, vedergingo och bekände, men soldaten lät sig förneka, som skulle flera jämte honom samma kvinnfolk hävdat, det han nu ej bevisa kunde, de dömdes, han för lönskeläger att plikta 40 marker och kånan Ingred Persdotter i Slättevrå 20 marker, samt i det övriga bägge undergå kyrkoplikt. Emellertid differera det ärende, att han andra misstänker som henne skolat hävdat, dem länsmannen åligger till nästa ting låta incitera. Nämndemannen Måns i Broddhult cautionist [löftesman] för soldatens böter, kånan pliktat corporaliter [kroppsstraff].

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.