Ansedel Anders Johansson

Anders Johansson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Antagen som soldat nr 11 1721-01-13 i Ryd, Hamneda (G).
Rymd som soldat nr 11 1721-04-04 i Stockholm (AB).
Vid mönstring 1721 "ingen efterrättelse om honom" (gmr 1721).

1724 hösttinget 23 september § 27.
Uti den instämde saken emellan Sven Knutsson, Nils Nilsson i Ryd Östergård [Hamneda] och Måns Jacobsson i Elinge kärander och löjtnanten välborne herr Stephan Ridderstedt svarande, beträffande ersättning käranderne av svaranden fordrat för de penningar herr löjtnanten av dem emottagit, därför att han för deras rote soldat anskaffat, och däremot försäkrat karlen icke rymma skulle, som han dock något där efter gjordt och deras rote därigenom vakant blivit, framkommo parterna för rätten, angivandes att detta mål, dem emellan är förlikt, således att herr löjtnanten till rotebönderna vid sigfridsmässo tid nästkommande år betalar och förnöjer 40 daler silvermynt och de därefter honom uti ingen måtto hava att tilltala, vilken förlikning uppå parternas begäran med tingsrättens dom konfirmerad och stadfäst bliver.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.