Ansedel Mattias Andersson Berg

1704-

Född 1704 i Skåne.
Mattias Andersson Berg
Född 1704 i Skåne.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Född 1704 i Skåne.
Antagen som soldat nr 97 1725-02-10 i Berghem Andersg., Kånna (G).

1725 hösttinget 28 oktober § 157.
Beträffande en häst änkan hustru Ingeborg Simonsdotter i Berghem tillhörig, som soldaten Mathias Berg i Berghem varit betrodd till sista marknad här uti Ljungby, men han bortbytt, varför den senare av den förre vorden instämd så väl som för andra injuries dem emellan, förentes parterna att soldaten Berg till hustru Ingeborg betalar i ett för allt elva daler silvermynt varmed alla stridigheter så väl som oenighet dem emellan här tills yppats alldeles deferred, förklarades det övriga vara av missförstånd här slutit och intet värde, som antecknades.

1727 hösttinget 11 november No 269.
Tingsrättens ransakning och dom över soldaten Mathias Berg, vilken 1o begått några stölder, 2do sina rotebönder i Berghem med hemgång och slagsmål överfallit, 3tio slagit sin svärmoder Ingrid Månsdotter, samt 4to vid en hos honom av kronolänsman välaktad Bror Orre, förrättad execution bemälte länsman med en krake slagit, för vilket grova brott nämligen sin svärmoders slående han till döden dömd blivit, är höglovliga Kongl hovrättens högrättvisa skärskådan och omprövande till förene i ödmjukhet underställt.
"Mattis Andersson som för stöld och hemgång hos roten. Dömd till ankarsmedjan i Karlskrona och dit förd 1727-11.." (gmr 1728).
Vid mönstring 1733 "är utlagd för nr 97, varit för sitt brått på behagelig tid kommenderad att arbeta i ankarsmedjan i Karlskrona. Är återkommen och får denna rote inskriven den 1730-06-10 emedan den förra roten under den tiden sig annan karl anskaffat" (gmr 1733).
Överförd till nr 102 1730-06-10 i Kånna, Kånna (G).
Rymde som soldat nr 102 1734-03.. i Kånna, Kånna (G).

1733 hösttinget 6 november nr 8.
Kronobefallningsman välaktad Bror Orre, klagar efter stämning till ogifta soldaten Mathias Berg för Kånna Skattegårds rote samt ogifta kvinnfolket Britta Bengtsdotter på Orberg, för begånget lönskeläger i Kvänjarp Södergård krono, vilket svarandena närvarande vidgå, varav hon havande blivit och framfött ett sedermera genom döden avgått piltebarn, viljandes väl Berg påstå äcktenskap med Britta, men hon nekar att sådant någonsin varit avtalt, varföre och som Berg sitt påstående ej fulltyga kan, han och förklarar sig med detta påstådda äktenskap alldeles avstå, vidgåendes Berg att han för detta som och allmänt intygas, för lägesmål plicktat, men hon har sig icke häruti, för detta försett; fördenskull, och iförmågo av 3 kap. Giftemålsbalken 2.2. Kungliga Majts resolutioner av åren 1694 och 1698 samt Kungliga Majts kyrkolag av år 1686 kap 9 § 4 sakfälldes Berg och Britta att plikta han sina 40 marker och för it?det 40 marker silvermynt, samt hon sina 20 marker silvermynt, börandes dessutan undergå, han 2 söndagars och hon en söndag uppenbar kyrkoplikt.
I brist av bättring avstraffas Berg corporaliter [kroppsstraff].

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.