Persson Abbelin, Johan
1692-1738

Soldaten
Född 1692 i Östergötland.
Död 1738-07-18 i Abbeshult, Vrå (G).

Johan Persson Abbelin.
Född 1692 i Östergötland. Död 1738-07-18 i Abbeshult, Vrå (G).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Antagen som soldat nr 53 1720-02-19 i Abbeshult, Vrå (G).
Hade vid mönstring 1721 12 tjänsteår och således haft tidigare tjänst.
Var sjuk hemma vid mönstring 1733. Enligt dödboken född 1676.

1727 hösttinget 4 november No 107.
Uti rätten inlevererades en förlikningsskrift av d 28 mars 1724 under Nils Eriksson i Mäste, Johan Abbelin i Abbeshult och Jöns Bolins i Kränkeboda bevittnande emellan Bengt Persson och Håkan Jonsson i Abbeshult upprättad, vilken sålunda ord ifrån ord lyder som följer.
Såsom vi undertecknade hava varit i tvistighet, om ägorna i Abbeshult som skulle till Håkan Jönssons gårdsfjärding vara bättre ägor, än som där är till Bengt Perssons gårdsfjärding; alltså äro vi därom med fri vilja och välberådde mod överenskomne att omkasta alla ägorna intill hus och tomten, så att de ägor, av åker och äng hagar och kålgårdar intet undantagandes i vad namn det hava kan, som tillförne varit Bengt Persson tillhörige, skola hädanefter höra Håkan Jönsson till och likaledes de ägor i åker och äng hagar och kålgårdar och gärdesgårdar, som varit Håkan Jönsson tillhörige skolahöra bengt Persson till, vilket byte av oss å båda sidor utan varjehanda orsak och förevändande oryggeliga hållas skall och efterkommas, och till så mycket större stadfästelse utsätta vi 15 daler silvermynt i vite, som den detta byte först klandrar eller bryter, skall utlägga och betala av oss och våra efterkommande alla blivandes denne förenings skrift på begäran uti protokollet införd.

Relationer och barn


Gift.
Ingar .
Karin Johansdotter.
Född 1722-12-05 i Kränkeboda, Vrå (G).
Jonas Johansson Apelgren.
Ryttaren
Född 1725-09-06 i Abbeshult, Vrå (G).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2019-05-09 med hjälp av Disgen version 2019.